Kennisplatform voor noord holland

Nederlands grootste aaneengesloten ondernemersgebied heet Westpoort

Geplaatst op 16 augustus 2019
Westpoort Philip Larsen en Femke Halsema
Is Westpoort van groot belang voor de stad Amsterdam?

Belangrijk te weten is dat ondernemersgebied Westpoort het grootste aaneengesloten bedrijventerrein van Nederland (38 km²) is. Het begint bij de Amsterdamse binnenstad met de Minervahaven, heeft de Haarlemmerweg N200 aan de zuidkant, het IJ met haar vele kades aan de noordkant en sluit westelijk aan bij het natuurrecreatiegebied Spaarnwoude. Het gebied herbergt 2500 bedrijven die miljarden omzet genereren en gezamenlijk 15% van de toegevoegde waarde van de Stad bijdraagt. Het antwoord is dus ‘ja’. Westpoort is een economische kracht van groot belang voor Amsterdam.

Wie zijn daar momenteel gevestigd?

De vijf grootste Westpoort bedrijfssectoren zijn commerciële & financiële dienstverlening (met alleen al 15.000 werknemers die hier dagelijks actief zijn); reparatie, groot- & detailhandel; industrie & nutsbedrijven; vervoer & logistiek en als vijfde communicatie, media & IT (met bedrijven zoals Dell, De Telegraaf, Elsevier, KPN en Tuvalu). Kort samengevat: Westpoort is een dynamisch ondernemersgebied met een veelvoud van verschillende bedrijfssectoren, voorzien van een prachtige internationale haven, uitstekend wegen-/spoornet en dicht bij Schiphol.

Wat is de Ontwikkelstrategie van Haven-Stad?

De Ontwikkelstrategie is gebaseerd op een geleidelijke transformatie van een daarvoor goed geëigend deel van Westpoort, met aandacht voor het wegnemen van belemmeringen voor de ontwikkeling van een gemengd stedelijk gebied (werken, wonen en recreëren) en het waar mogelijk/wenselijk faciliteren van initiatiefnemers. De focus ligt dus op kansen die zich vanuit de markt en samenleving voordoen en die de gemeente mogelijk wil maken.

Welke Westpoort gebieden zijn voorzien om getransformeerd te worden?

De volgende Westpoort gebieden zijn geprojecteerd om getransformeerd te worden:
– fase 1: Sloterdijk Centrum, Sloterdijk Centrum – Noord, Sloterdijk I Noord en Zuid (stapsgewijs vanaf nu);

– fase 2: Alfadriehoek, Minervahaven en Sportpark Transformatorweg en Amsterbaken (> 2029);

– fase 3: Coen -en Vlothaven (> 2040).

Waar zet de Ondernemersvereniging Westpoort zich voor in?

Kort samengevat: het bevorderen van onderlinge betrekkingen, samenwerking en solidariteit; netwerken met elkaar en het uitwisselen van informatie, kennis en ervaringen; versterken van het ondernemersklimaat met aandachtspunten zoals bereikbaarheid, economische groei, gebiedsontwikkeling, lokale voorzieningen, milieu en veiligheid en belangrijk het onderhouden van zeer goede contacten c.q. belangenbehartiging met de gemeente/overheid.

Wat is er voor nodig om deze transformatie te doen slagen?

Voor transformatie naar een echt 21e-eeuws woon-/werkpark is een masterplan nodig met internationale allure en goede mederegie door de ondernemers als gebruikers van het terrein. De uitdaging is dan ook dat de Westpoort vastgoedeigenaren en investeerders elkaar weten te vinden en per straat/buurt bereid zijn elkaar te versterken om projecten groots aan te pakken met aandacht voor samenwerking in de omgeving, duurzaamheid en (internationale) verblijfskwaliteit. Voor een deel voorziet de Ondernemersvereniging Westpoort hier in: die initieert contacten, bevordert samenwerking, stuwt saamhorigheid aan en onderhoudt/bevordert de waardevolle contacten met de gemeente, zoals ten aanzien van het HavenStad project met de Dienst Grond en Ontwikkeling die vorm geeft aan de groei en ontwikkeling van Amsterdam, en daarmee de gemeentelijke doelstellingen op het terrein van gebieds- en vastgoedontwikkeling realiseert.

Hoe ziet Westpoort er over tien jaar uit?

Als we het goed aanpakken, is ondernemersgebied Westpoort in 2028 de economische bron die inmiddels 20% van de Amsterdamse productiviteit genereert en waardevol bijdraagt aan de Amsterdamse economie. Met heldere zichtlijnen, waar innovatieve bedrijven uit Azië en vanuit andere continenten hun Europese laboratoria, kantoren en vestigingen benutten, comfortabel dichtbij Schiphol en bij de oude historisch aantrekkelijke binnenstad, maar vooral met een internationaal aansprekend vestigingsmilieu. De plek waar de kennis-, diensten- en productie-economie elkaar verder versterken als een gevolg van actief ondernemersinitiatief dat leidinggevend is gebleken in digitale connectiviteit, energietransitie, IOT solutions en Smart City infrastructuur. Een grondgebied waar tienduizenden Amsterdammers in een architectonisch spectaculaire omgeving een nieuw huis vinden, als uitvoering van de verstedelijkingsopgave waar de stad voor staat. Een sfeervol gebied met een eigen stadscentrum, met fonteinen, kunst en cultuur en een veelheid aan horeca, winkels, recreatieve en sportieve voorzieningen voor de eigen bewoners, de duizenden werknemers en scholieren die hier dagelijks actief zijn, alsook de gasten van buiten. Een Westpoort dat bezoekers een ‘reason to visit’ geeft en internationaal bekend staat voor interessant, uitnodigend en veilig; dus daar gaan we naartoe!

Wat is momenteel uw grootste uitdaging?

Prioriteit één in ons uitgestrekte gebied is gedegen aandacht geven aan veiligheid in het belang van:

– de hier gevestigde bedrijven met 60.000 werknemers die hier dagelijks actief zijn;

– vijftal scholen met 10.000 studenten die hier inhoud geven aan hun persoonlijke toekomst;

– de komst van twee qua oppervlakte flinke asielzoekers- en daklozencentra;

– de inpassing c.q. inburgering van één coffeeshop, één islamitische school en één moskee; – de ook zichtbare en onzichtbare onderwereld die vanuit het verleden zich hier ’thuis voelen’.
We zijn dan ook medeondertekenaar van het Amsterdam Regio convenant ‘Platform Veilig Ondernemen’ dat gedreven aangestuurd wordt door onze burgemeester Femke Halsema.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: