Kennisplatform voor noord holland

Noord-Holland haalt 728 miljoen aan Europees geld binnen

Geplaatst op 28 februari 2019
Noord-Holland haalt 728 miljoen aan Europees geld binnen

Tussen 2014 en 2018 is 728 miljoen euro aan Europese subsidie toegekend aan organisaties in Noord-Holland, die daarmee 2130 projecten hebben uitgevoerd. De Europese subsidie zorgde voor een investeringsimpuls in Noord-Holland van ruim 1 miljard euro en leverde zo’n 14.000 banen op. Europees geld dat onder regie van de provincie wordt uitgegeven levert de meeste extra investeringen op, namelijk 2,8 keer zoveel.

Dit blijkt uit een onderzoek dat de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam hebben laten uitvoeren. Het gaat om Europees geld dat niet alleen is toegekend aan de provincie en de gemeente, maar aan zo’n 1290 organisaties in Noord-Holland.

Gedeputeerde Cees Loggen: “Ik ben trots op dit mooie resultaat. Dat is mede te danken aan de succesvolle lobby van Noord-Holland om te kunnen deelnemen in belangrijke Europees subsidieprogramma’s. Van grote meerwaarde is ook dat het om samenwerkingsprojecten gaat, waarbij Europese expertise uit verschillende landen wordt benut en kennis wordt opgebouwd.”

Project SEEV4-City

Een mooi voorbeeld is SEEV4-City (Smart, clean Energy and Electric Vehicles for the City), een project van Hogeschool Amsterdam dat is uitgevoerd met Europese en provincie-subsidie. Met Vehicle2Grid-technologie kunnen huishoudens en bedrijven hun energie uit zonnepanelen opslaan in de accu van hun elektrische auto. Deze ‘groene’ stroom kunnen ze dan later gebruiken.

Alle elektrische auto’s in Nederland vormen in potentie een enorme opslagplaats voor duurzame energie. Ook wordt zo het landelijke energienet minder belast met pieken en dalen. De Vehicles2Grid-technologie wordt de komende 3 jaar getest, onder andere in Amsterdam.

Sectoren

Van alle sectoren in Noord-Holland ontvangen universiteiten veruit de meeste Europese subsidie, bedoeld voor kennisontwikkeling en innovatie. Het midden- en kleinbedrijf scoort ook goed met een tweede plek met subsidies om de regionale economie te stimuleren.

Europese projecten in Noord-Holland dragen onder andere bij aan de energietransitie, circulaire economie, klimaatverandering, duurzaam en slim transport, technologische innovaties, maritieme industrie en CO2-reductie.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: