Kennisplatform voor noord holland

Noord-Holland op voorsprong met Hydrogen Valley-status

Geplaatst op 25 juli 2023
Noord-Holland op voorsprong met Hydrogen Valley-status

De waterstofeconomie in Noord-Holland krijgt een belangrijke impuls met het verkrijgen van de Hydrogen Valley-status. Met de financiële middelen die hierdoor beschikbaar komen, kunnen we lopende initiatieven sneller opschalen en komt de duurzame waterstofinfrastructuur eerder tot stand – een essentiële stap op weg naar een CO2-vrije samenleving.

Noord-Holland heeft als provincie een unieke en ideale uitgangspositie met twee cruciale schakels in de nationale waterstofinfrastructuur: het Noordzeekanaalgebied (NZKG) en Den Helder. Beide clusters hebben grote ambities als het gaat om het versnellen van de energietransitie in het algemeen en de waterstofeconomie in het bijzonder. Die gedeelde ambitie vertaalde zich eind vorig jaar in een gezamenlijke aanvraag van de Hydrogen Valley-status.

De recente toekenning van deze belangrijke status houdt in dat Noord-Holland deel gaat uitmaken van een Europees netwerk van waterstofregio’s. Met de financiële middelen die hierdoor beschikbaar komen, kunnen we lopende initiatieven sneller opschalen en komt de duurzame waterstofinfrastructuur eerder tot stand – een essentiële stap op weg naar een CO2-vrije wereld. Doordat het potentieel van de regio bekendheid krijgt, wordt het bovendien gemakkelijk om verbinding te leggen met hydrogen valleys elders in Europa.

Vraag en aanbod verbinden

De Hydrogen Valley Noord-Holland bestaat uit samenhangende projecten voor de hele waterstofketen: van productie en transport tot opslag en afname van waterstof. De rol van Den Helder spitst zich in dit verhaal toe op de productie van waterstof alsmede distributie (via het nationale waterstofnetwerk H2 Backbone), terwijl NZKG een uitdaging heeft waar het gaat om het emissievrij maken van de energievraag (o.a. Tata Steel en Schiphol).

Samen verduurzamen we de Nederlandse industrie. Door vraag en aanbod te verbinden ontstaat een ecosysteem op nationaal niveau, gevoed door energie van wind op zee. Een bijzondere rol is hierbij weggelegd voor Den Helder, waar verschillende hoofdprojecten in ontwikkeling zijn. Het betreft een geplande waterstof productiefaciliteit (H2 Gateway), een waterstoftankstation bij Kooyhaven, het verbinden van Den Helder met de infrastructuur op de Noordzee voor windmolens en CO2-opslag, duurzame walstroom en transport van waterstof naar elders in het land.

H2 Gateway

Tijdens het grote waterstofcongres op Sail Den Helder (zie kader) kregen de bezoekers meer te horen over de voorgenomen bouw van H2 Gateway. Het doel is om de waterstofketen op groene waterstof te laten draaien, die wordt geproduceerd met wind- en zonne-energie. Tot circa 2030 is er echter onvoldoende groene waterstof beschikbaar om te voorzien in de industriële vraag. Met de bouw van H2 Gateway komt er op korte termijn jaarlijks 0,4 megaton waterstof beschikbaar  – voldoende om tot 50% van het huidige industriële verbruik van aardgas te vervangen.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: