Kennisplatform voor noord holland

Omgevingsdienst schakel tussen overheid en bedrijven

Geplaatst op 8 december 2019
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)

Bedrijven worden steeds enthousiaster over duurzaamheid. Of het nou gaat om energie besparen, circulair ondernemen of duurzaam inkopen. Willen is één, weten hoe en wat is twee.

Er is een versnelling nodig in de energie- en warmtetransitie en de transitie naar een circulaire economie. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft de ambitie om een maximale bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen. “Niet alleen in de uitvoeringspraktijk maar ook in de eigen organisatie, bijvoorbeeld met energiebesparende maatregelen, afvalscheiding en circulair inkopen. Alles met behoud van een veilige en gezonde woon- en werkomgeving en een gezonde economie”, vertelt Helen Nelemans, manager expertise milieu & duurzaamheid. 

Bij de OD NZKG werken louter experts. Of het nou om bouw, bodem, milieu, energie of circulaire economie gaat: er is minstens één persoon die er van alles van weet. “Vijf jaar terug zat alle kennis verspreid bij gemeentes en provincies – nu is die gebundeld bij de OD NZKG. Dat gaf een enorme boost. We gebruiken onze kennis niet alleen om vergunningen te verlenen en toezicht te houden, we delen onze kennis ook proactief met bedrijven en overheden, en we verbinden. In dat opzicht vormen we letterlijk een schakel tussen wetgeving en beleid aan de ene kant en de praktijk aan de andere kant”, zegt Nelemans.

OD NZKG houdt toezicht bij, verleent vergunningen aan en adviseert 16.000 bedrijven rondom het Noordzeekanaal, waaronder de bedrijven in het havengebied Amsterdam en Schiphol, de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht en acht gemeenten.

Expert aan zet

Patrick Teunissen is energie-expert. “Onze insteek is pragmatisch: zo hebben wij voor negentien verschillende branches checklists ‘energie besparen’. Die bieden houvast én inspiratie. Vanaf 1 juli dit jaar zijn bedrijven die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas verbruiken verplicht om bij het eLoket te melden welke energiebesparende maatregelen ze hebben getroffen.”

De OD NZKG is toezichthouder en handhaaft waar nodig. Controleert de dienst dan continu streng? “Zeker niet. We willen positief stimuleren en zijn alleen streng voor de bedrijven die niet willen bewegen. We zien dat het draagvlak voor duurzaamheid sterk groeit. Door kennis te delen en bedrijven met elkaar in contact te brengen, willen we de inzet op energiebesparende maatregelen versnellen”, zegt Teunissen.

“Soms worden bedrijven in hun enthousiasme om bepaalde duurzame ideeën door te voeren geremd door wetgeving. Wij kaarten zulke zaken aan bij de rijksoverheid en agenderen die obstakels. Toegegeven: dat is dan niet in een dag opgelost, maar we zetten zo’n veranderingsproces wel in gang”, zegt Nelemans. En daar profiteren andere bedrijven dan wel weer van.

Ruimte bieden

[“Er liggen volop kansen voor energiebesparing bij bedrijven en het sluiten van grondstofstromen. Als bedrijven een certificeringstraject ingaan, juichen we dat toe en daarvoor bieden we de ruimte. Dan kunnen wij meer aandacht geven aan bedrijven die nog aan het begin staan van de verandering”, vertelt Teunissen. Hoe zit het eigenlijk met het spanningsveld tussen overheid en bedrijfsleven? Nelemans: “Het grote plaatje overzien, daar ligt onze kracht.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: