Kennisplatform voor noord holland

Ondernemend Alkmaar

Geplaatst op 30 november 2022
Ondernemend Alkmaar

Ondernemend Alkmaar groeit in aanzien en wordt in een groter aantal overleggen betrokken om de ondernemers in Alkmaar op de kaart te zetten. Naast bestuurlijk overleg is er toenemend overleg in de regio en bij de provincie met als hoofddoel collectieve belangenbehartiging om de economische structuur en het vestigingsklimaat van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal te versterken. Er wordt echter meer gevraagd van ondernemers.  Kunnen ondernemers studenten begeleiden, werken ondernemers mee aan de “Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen”, zijn ondernemers bereid om collectief te investeren in verduurzaming van zowel hun onderneming als hun regio, en ga zo maar door.

De gedachte achter deze vraagstukken is hoe kunnen ondernemers voor en door elkaar bijdragen aan het hogere doel. Hoe behouden wij onze talenten in de regio, hoe verkrijgen wij de benodigde arbeidskrachten, hoe trekken wij nieuwe ondernemers aan die werkgelegenheid genereren, hoe scheppen wij de juiste voorwaarden om de meest aantrekkelijke regio van Nederland te blijven.

Dit kan door integraal samen te werken. Een goed cultureel-, recreatie- en onderwijsaanbod, huisvesting, bereikbaarheid, duurzame leefomgeving en bekendheid dragen hieraan bij. De ondernemers werken samen aan een aantal thema’s binnen zowel gemeenten als in de regio maar dat kan meer integraal.

Op een aantal thema’s zoals bijvoorbeeld de toekomstverwachting van de bedrijventerreinen zijn er een aantal verbetervoorstellen unaniem. Bereikbaarheid, inrichting klimaat adaptief en hoogwaardige inrichting van de leefomgeving, implementatie van verduurzaming, veiligheid, etc. zijn veel voorkomende wensen. Daarnaast ziet Ondernemend Alkmaar dat er voor de verschillende terreinen specifieke kenmerken zijn. Welk bedrijf vestigt zich waar? Is het bedrijf water gelieerd, is het bedrijf logistiek van aard, technisch, agri business, duurzaam technisch etc.  De regionale ondernemersverenigingen schrijven nu in nauw overleg met ondernemend regio Amsterdam een position paper met een algemene inleiding aangevuld met gebiedseigen kenmerken. Ondernemend Alkmaar intensiveert de regionale en de bovenregionale samenwerking namens regio Alkmaar.  

Professionalisering Ondernemend Alkmaar

Rob Niele is aangenomen als directeur Ondernemend Alkmaar en kan nu fulltime werken aan de taken die er zijn. Ondernemend Alkmaar speelt een rol in de belangenbehartiging door deel te nemen aan bestuurlijke overleggen met de gemeente. Dit overleg betreft te veel een operationele agenda. Vele vragen vanuit de ondernemers worden beantwoord met “er loopt een onderzoek, een rapport volgt”. Nu kan Ondernemend Alkmaar meer tijd besteden aan de thema’s waardoor zij naar meer strategisch overleg willen en kunnen. Een gezamenlijke vraagspecificatie leidt tot meer betrouwbare rapporten. Naast belangenbehartiging zal Ondernemend Alkmaar tijd besteden aan een goede implementatie van het Ondernemersfonds. Het jaar 2022 is een jaar van opstarten. Nog niet alle trekkingsrechtgebieden zijn aangehaakt en met name daaraan gaat gewerkt worden. Informatie delen en een goede communicatie met de achterban bevordert dit proces.

Waar staat Ondernemend Alkmaar over 5 jaar?

“Over 5 jaar is Ondernemend Alkmaar een professionele organisatie die nuttig, zichtbaar en toekomstbestendig is.  Financieel onafhankelijk en benaderbaar. Ondernemend Alkmaar zal zich op een inspirerende locatie huisvesten in de gemeente waardoor er altijd een deur openstaat voor ondernemers, ambtenaren en bestuurders.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: