Kennisplatform voor noord holland

Ondernemers in Noord-Holland meest positief gestemd 

Geplaatst op 23 mei 2022
Ondernemers in Noord-Holland meest positief gestemd 

De stemming onder de ondernemers is in het tweede kwartaal van 2022 in bijna alle provincies verbeterd ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Met name over de omzet en de personeelssterkte zijn de ondernemers positief gestemd. Over het economische klimaat en de winstgevendheid zijn ondernemers in bijna alle provincies negatief gestemd en ook somberder dan in het vorige kwartaal. Dit melden KVK en CBS op basis van de regionale cijfers uit de zojuist verschenen Conjunctuurenquête Nederland.

Ondernemers uit Noord-Holland en Noord-Brabant zijn het meest positief als het gaat om de indicatoren: economisch- klimaat, omzet, buitenlandse omzet, personeelssterkte, investeringen en ontwikkelingen winstgevendheid 1e kwartaal. Ondernemers uit Friesland en Zeeland zijn het minst positief. Wel verbeterde in bijna alle provincies de verwachtingen ten opzichte van het vorige kwartaal, alleen bij ondernemers in Groningen en Overijssel waren de verwachtingen minder positief. De grootste stijging van de verwachtingen werd in Drenthe gemeten.

Ondernemers negatief gestemd over het economische klimaat

In maar liefst elf van de twaalf provincies zijn ondernemers negatief gestemd over het economische klimaat. Met een saldo van -17,4 waren ondernemers in Overijssel het meest negatief, gevolgd door Friesland (-14,7).Ondernemers in Drenthe (2,1) zijn wel positief gestemd. Landelijk komt het saldo uit op -6,7 procent. Ten opzichte van het vorige kwartaal is hier in alle provincies een daling van het saldo te zien, waarbij in Overijssel de sterkste daling is waargenomen.

Meer omzet verwacht in het tweede kwartaal

In Overijssel en Noord-Holland zijn de ondernemers het meest positief gestemd over de verwachte omzet in het tweede kwartaal. Per saldo verwacht respectievelijk 32,8 en 30,5 procent van de ondernemers in deze provincies dat de omzet in het lopende kwartaal hoger zal zijn dan in het vorige kwartaal. Landelijk verwacht per saldo 27,6 procent van de ondernemers een omzettoename. Ten opzichte van het vorige kwartaal is het saldo bij alle provincies flink gestegen, het meest in Flevoland en Zeeland.

Ondernemers in Noord-Brabant en Noord-Holland meest positief over exportverwachtingen

In Noord-Brabant zijn de ondernemers over de export het meest positief gestemd. Per saldo verwacht 18,7 procent van de ondernemers meer te exporteren in het tweede kwartaal van 2022. In Groningen (1,2) geldt dit voor slechts een kleine meerderheid. Gemiddeld verwacht per saldo 11,5 procent van de ondernemers in Nederland een toename van de export in het lopende kwartaal.

Verwachte toename personeel in alle provincies

In Noord-Brabant en Noord-Holland verwacht per saldo ongeveer 26 procent van de ondernemers meer personeel aan te nemen in het tweede kwartaal van 2022. Hiermee zijn deze provincies het meest positief. Ten opzichte van het vorige kwartaal ligt het saldo in alle provincies hoger, vooral in Drenthe en Noord-Holland steeg het saldo flink. In Groningen (16,4) zijn ondernemers het minst positief. Landelijk komt het saldo uit op ruim 23 procent.

Minder winst in het eerste kwartaal van 2022

Ondernemers ervaarden over het algemeen een negatieve ontwikkeling van de winstgevendheid in het eerste kwartaal van 2022. Vooral in Zeeland (-17,4) en Friesland (-12,8) was de ontwikkeling negatief, alleen in Noord-Holland (2,7) was het saldo hier positief. In alle provincies is het saldo flink gedaald ten opzichte van het vorige kwartaal. Landelijk kwam het saldo uit op -4,8 procent.

Ondernemersvertrouwen hoger begin tweede kwartaal

Landelijk gezien nam het ondernemersvertrouwen aan het begin van het tweede kwartaal van 2022 toe. Met name binnen de horeca nam het ondernemersvertrouwen flink toe en sloeg het sentiment om van negatief naar positief. Binnen andere bedrijfstakken was de stijging gematigder of daalde het ondernemersvertrouwen juist. Ondernemers gaven daarnaast aan in toenemende mate belemmerd te worden door tekorten aan personeel en productiemiddelen. 

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: