Kennisplatform voor noord holland

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord: Met ondernemers kijken naar wat wel kan

Geplaatst op 26 april 2024
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord: Met ondernemers kijken naar wat wel kan

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord heeft als basis opdracht om bij te dragen aan de ontwikkeling van de brede welvaart in de zeventien gemeenten in Noord-Holland Noord. Daarnaast voeren zij een aantal plus-programma’s uit, zoals het programma Bedrijventerreinen; Energy hubs van de toekomst. Robin Bäcker is projectleider duurzame bedrijventerreinen en energietransitie en staat voor een prachtige uitdaging.

“Het programma biedt hulp bij complexe vraagstukken rondom verduurzaming van bedrijventerreinen en informeert ondernemers over verduurzamingsmogelijkheden en energiebesparing”, vertelt Robin. “Afgelopen oktober publiceerde de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur een rapport waarin zij stellen dat we een verschuiving moeten realiseren van duurzame bedrijven naar duurzame bedrijventerreinen. Het is geweldig dat bedrijven verduurzamen, maar wanneer een heel bedrijventerrein samenwerkt, zijn de voordelen vele malen groter.”

Netcongestie, code rood

Noord-Holland Noord kleurt donkerrood op de kaarten van netbeheerders. “Netcongestie is een serieus probleem in onze regio”, zegt Robin. “Niet alleen netbeheerders geven alarmsignalen af. Ook ondernemers spreken van een energieramp en noemen het funest voor het vestigingsklimaat. Al is het elektriciteitsnet overvol, ondernemers kijken naar wat wel kan. We merken dat ze hun vragen en ideeën steeds vaker aan ons voorleggen. Ook krijgen we vaker vragen over het realiseren van een energy hub, kortweg een e-hub. Dat is een combinatie van slimme energiesystemen die lokaal de vraag, opslag en aanbod aan elkaar koppelen waardoor het centrale energiesysteem wordt ontlast. En dan niet voor één bedrijf maar voor een heel bedrijventerrein.”

Organisatiegraad verhogen

“1,2% van het landoppervlak van Noord-Holland Noord bestaat uit bedrijventerreinen”, vertelt Robin. “In totaal hebben we er 107. Op deze terreinen zijn 6825 bedrijven gevestigd die samen goed zijn voor 78.000 banen. Ongeveer 20% van de bedrijventerreinen is nog maar georganiseerd. Ondernemers bundelen krachten op gebied van veiligheid, bereikbaarheid, parkeergelegenheid én energie. Mijn uitdaging is om de organisatiegraad van bedrijventerreinen te vergroten zodat over drie jaar minimaal dertig bedrijventerreinen de handen ineen hebben geslagen. En dat gezamenlijk zorgen voor het verduurzamen van bedrijventerreinen hoog op de agenda staat.”

Slimme energieoplossingen

Er is momenteel veel belangstelling voor e-hubs van ondernemers op bedrijventerreinen, maar zoiets starten is niet eenvoudig. “Allereerst willen bedrijven natuurlijk weten wat het oplevert en of een e-hub de beste keuze is of dat er een gunstiger alternatief is”, legt Robin uit. “Energiebesparingsmaatregelen vormen altijd het startpunt. Daarnaast heb je met derden te maken. De Autoriteit Consument & Markt vindt iets van energie delen, de Belastingdienst komt kijken als je energie wilt verkopen aan je buurman en Liander staat niet toe dat je zelf gaat klussen met elektriciteitskabels. En dan lopen de belangen van ondernemers ook nog eens sterk uiteen wat het lastig maakt om ze verenigd te krijgen. Om een goede start te maken met het traject, werken we samen met Stichting New Energy Coalition. Samen met ondernemers doet deze stichting vooronderzoek om heel helder te maken wat de ideale oplossing is. Dat hoeft niet altijd een volledige e-hub te zijn maar er zijn ook andere opties. Het Ontwikkelingsbedrijf blijft betrokken en levert de expertise die nodig is.”

Het hoeft niet op eigen houtje

Robin is zich ervan bewust dat dit een behoorlijk complexe opgave is. “Dat ondernemers er niet op eigen houtje uitkomen is volkomen logisch. We willen heel graag helpen. Met het Centrum voor Verduurzaming in Alkmaar, het Duurzaam Ondernemersloket West Friesland in Zwaag en met Stichting New Energy Coalition zijn we bereikbaar voor informatie, advies over wet- en regelgeving en advies over subsidies. Zoals de nieuwe subsidieregeling Toekomstbestendige bedrijventerreinen voor fysieke maatregelen, voorheen de HIRB-regeling en Ondersteuning Toekomstige Werklocatie (OTW).”

Ondernemerscafé

“We hebben nog veel meer kennis te delen. Daarom is er op 6 juni een ondernemerscafé, op het kantoor van het Ontwikkelingsbedrijf aan de Bergerweg in Alkmaar. Deze editie is volledig gericht op de verduurzaming van bedrijventerreinen en we nodigen ondernemers van harte uit om langs te komen. Meer informatie vind je op onze website www.onhn.nl.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: