Kennisplatform voor noord holland

Opmeer en projectontwikkelaars ondertekenen overeenkomst nieuwbouwplan Hoogwoud-Oost

Geplaatst op 1 juli 2022
Opmeer en projectontwikkelaars ondertekenen overeenkomst nieuwbouwplan Hoogwoud-Oost

De gemeente Opmeer heeft overeenstemming bereikt met de projectontwikkelaars Kuin Vastgoedontwikkeling, KlokGroep  en USP Vastgoed om in Hoogwoud-Oost een nieuwbouwplan te ontwikkelen op circa 10 hectare grond, grenzend aan de wijk Hoogwoud-Oost. Op 30 juni 2022 is de samenwerkingsovereenkomst hiervoor getekend. Wethouder Herman ter Veen: “De schaarste aan woningen is groot. Het is prachtig dat het gelukt is om grond in eigendom te krijgen voor de bouw van een behoorlijk aantal nieuwe woningen in Hoogwoud. Wij zetten ons volop in om samen met de ontwikkelaars de woningen zo snel mogelijk te bouwen. Een mooie kans voor onze jongeren en anderen om in onze eigen gemeente een woning te krijgen.”

Woonvisie Westfriesland
De regio Westfriesland is een aantrekkelijke regio om te wonen. Dat willen we graag zo houden en daarom hebben de zeven Westfriese gemeenten en de provincie Noord-Holland hierover afspraken gemaakt. Deze zijn opgenomen in het Woonakkoord 2020 – 2025 en het Afwegingskader Wonen Westfriesland 2021. Daarin staat dat er voldoende betaalbare woningen moeten komen, dat er woningen moeten komen in de vrije huursector voor middeninkomens en dat de woningen een bijdrage leveren aan het langer zelfstandig wonen. Ook het verduurzamen van bestaande woningen, aardgasvrije bouw en het bouwen met oog voor het veranderende klimaat zijn belangrijke onderwerpen in dit akkoord.

De volgende stap

Nu de overeenkomst ondertekend is, wordt een gebiedsvisie opgesteld. Bij het opstellen van de gebiedsvisie worden inwoners en belanghebbenden betrokken. Daarin gaat het niet alleen over woningbouw, maar ook over de verkeersproblematiek en de inrichting van de openbare ruimte. Als de gebiedsvisie is vastgesteld, wordt het bestemmingsplan gemaakt en vastgesteld door de gemeenteraad. 

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: