Kennisplatform voor noord holland

OV IJmond: van A(annemer) tot Z(eevishandelaar) is lid

Geplaatst op 5 mei 2021
OV IJmond: van A(annemer) tot Z(eevishandelaar) is lid

Blader door de lijst met leden van OV IJmond en je ontdekt dat een breed scala aan ondernemers lid is van deze club: van jonge start-ups zoals Stadsbrouwhuis Broer en Zus tot oude rotten als Tata Steel en van aannemers tot zeevishandelaren. De regio IJmond mag dan nog niet op ieders netvlies staan als business hotspot, ondertussen ontwikkelt het Noordzeekanaalgebied zich in rap tempo tot de plek in Nederland waar de ‘vierde industriële revolutie’ goed gedijt. Mede dankzij netwerkorganisaties als OV IJmond en Techport.

Ton van der Scheer (1952) werd in 2013 benoemd tot voorzitter van het toenmalige HOV IJmond. Een van zijn eerste wapenfeiten was de ondernemersvereniging van ónder het Noordzeekanaal (HOV IJmond, Velsen) en die van bóven het kanaal (OHBU, Heemskerk, Beverwijk, Uitgeest) samen te voegen. Uit de fusie ontstond Ondernemersvereniging (OV) IJmond. “Een grote ondernemersvereniging voor elke ondernemer, rijp en groen, groot en klein, in de regio IJmond en de metropool Amsterdam”, legt Van der Scheer uit. “Om slagvaardig te zijn in een dermate complexe regio, hebben we de vereniging zo ingericht dat we gemakkelijk kunnen schakelen op veel terreinen. Ook leggen we verbindingen tussen ondernemers onderling, andere ondernemersverenigingen, werkgeversorganisaties zoals VNO-NCW en overheden als het gaat om maatschappelijke issues zoals bereikbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid.”

Lastig punt: werkgelegenheid

OV IJmond onderscheidt diverse clusters en vier regio’s, die elk hun eigen zwaartepunt hebben. Heemskerk heeft veel tuinbouw, Velsen is van de visserij, Uitgeest kenmerkt zich onder meer door recreatie en agrarische activiteiten en Beverwijk staat bekend om de industrie. Van der Scheer: “Dat zijn de motoren die voor werkgelegenheid zorgen. En juist die werkgelegenheid, dat is een lastig punt, vooral in de zogeheten maakindustrie.” Van der Scheer doelt daarmee op bedrijven die producten als staal, papier, plastic, verpakkingen, chemische producten, energie en cement produceren. De arbeidsmarkt en ontwikkelingen als duurzaamheid en innovatie zijn bijeengebracht in Techport, een netwerk waar ondernemers, onderwijs en industrie samenkomen.

Buitenboordmotor

OV IJmond heeft de oprichting van Techport gestimuleerd. Henno van Horssen (1985) is programmamanager bij Techport en in die hoedanigheid bestuurslid bij OV IJmond. “Met Techport willen we de regio IJmond ontwikkelen tot dé hotspot van Nederland op het gebied van de maak- en onderhoudsindustrie”, vertelt Van Horssen. “Als Techport spelen wij als een soort buitenboordmotor een rol als het gaat om vraagstukken als het versterken van innovatie, onderwijs of bijscholing voor de hele keten. Techport en OV IJmond versterken elkaar daarin. OV IJmond heeft een breed netwerk en Techport is een gespecialiseerd netwerk met een sterke koppeling naar onderwijs, van basisschool tot universiteit. We kunnen echt aan de slag met innovatievraagstukken. Daarvoor koppelen we het MKB aan een groot bedrijf of een start-up aan studenten. Zo kunnen we de maakindustrie naar een hoger plan tillen.”

Krachtige kruisbestuiving

Van Horssen: “We houden ons in het bijzonder bezig met de digitalisering, smart industry, en dan met name op het gebied van smart maintainance. Slim onderhoud is voor de bedrijven die in onze regio gevestigd zijn heel belangrijk en digitalisering speelt daarin een belangrijke rol. Wij zien het als onze taak om die keten in de maakindustrie schoner, slimmer en sneller te laten functioneren. Eindhoven heeft zijn Brainport op het gebied van hightech. Wij willen de slimste, meest innovatieve regio van Nederland worden op het gebied van de toekomstige maak- en onderhoudsindustrie. De krachtige kruisbestuiving tussen OV IJmond en Techport is daarbij van groot belang.”

Innovatie als magneet

Werk genoeg in de snel ontwikkelende, technische branche, maar het vinden van personeel is een heikel punt, meldt Van der Scheer: “Daarom willen we ook de arbeidsmarkt aan onze projecten en ondernemers koppelen. We hebben te maken met vergrijzing. Het is belangrijk de slag te maken om jonge mensen aan te trekken, daarbij speelt innovatie een rol als een grote motivator en magneet om mensen in onze regio te krijgen.”

IJmond op de ‘versiertoer’

De komende jaren gaan er allerlei ontwikkelingen plaatsvinden die in de regio IJmond, en dus met de ondernemers en bedrijven die daar actief zijn, hun impact zullen hebben. Zoals de nieuwe zeesluis die in 2022 geopend gaat worden. Van der Scheer: “Ook de energietransitie gaat een grote rol spelen. Dat is in dit gebied bij uitstek een ontwikkeling waar enorm veel beweging uit voort gaat komen. We hebben hier de windmolenparken in zee. Dat biedt onze regio en de bedrijven heel veel kansen.” Van Horssen vult aan: “Om dat te realiseren, moeten we ook op het gebied van onderwijs en bijscholing aan de slag gaan. En aan de andere kant moeten we nieuwe, innovatieve bedrijven en start-ups verleiden om naar IJmond te komen. Dat geeft nieuwe energie, nieuwe ideeën, nieuwe bedrijvigheid. Dat geeft de technieksector ook weer een boost.”

Trots op ontwikkelingen

De regio IJmond heeft het imago van een conservatief gebied, maar niks is minder waar, aldus Van der Scheer: “Onderliggend is er enorm veel innovatie aan de gang. We hebben hier bijvoorbeeld het Brandwondencentrum. De ontwikkelingen die daar plaatsvinden, worden overgenomen door grote bedrijven als Philips. Ook op het gebied van toekomstig transport is men hier bezig, denk aan de hyperloop. We mogen best trots zijn op wat hier gebeurt.”

Van elkaar leren

Als vereniging brengt OV IJmond ondernemers bij elkaar. De ruim vijfhonderd leden kunnen deelnemen aan een keur van activiteiten, pandemie of niet. Zo zijn er regelmatig netwerkbijeenkomsten en tijdens de coronacrisis is gestart met een digitaal kennisuur. “Die kennisuren lopen zo goed, daar gaan we ook na de coronacrisis mee door. Leden leren op die manier van elkaar. We hebben veel expertise in huis die dankzij deze crisis nu ontsloten wordt. Dat is precies de meerwaarde die we als vereniging willen bieden. Leden krijgen zoveel waarde terug. Bovendien word je goed vertegenwoordigd bij overheden en hebben we aandacht voor zoiets belangrijks als de arbeidsmarkt”, vertelt de voorzitter.

Gezelligheid en netwerken

Bij OV IJmond zijn ondernemers van van A tot Z vertegenwoordigd. “We zijn laagdrempelig, informeel, dynamisch en divers. Naast serieuze zaken vinden we gezelligheid en netwerken ook belangrijk, daarom organiseren we regelmatig activiteiten, zoals workshops, rally’s en galafeesten”, aldus Van der Scheer. Van Horssen: “Als lid van OV IJmond profiteer je ook van de kennis vanuit Techport. We staan met z’n allen voor een enorme technologische uitdaging en de komende jaren zullen bijvoorbeeld de digitalisering, energietransitie, waterstofontwikkeling en offshore-activiteiten veel in beweging zetten in onze regio. Ook daarom kunnen we als vereniging waardevol zijn voor huidige en nieuwe leden. Samenwerken is de oplossing om grote en kleine vraagstukken op te lossen.”

Meer informatie: www.ovijmond.nl

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: