Kennisplatform voor noord holland

Patiënt onthoudt slechts 20-40% van medische informatie

Geplaatst op 7 februari 2023
Patiënt onthoudt slechts 20-40% van medische informatie

Medische zorg zoals onderzoeken, ziektebeelden, operaties en behandelingen behoeven veel uitleg richting patiënten, in een beperkte tijd. Uit onderzoek blijkt dat slechts 20 tot 40% van deze informatie door hen wordt onthouden. Indiveo biedt een oplossing door informatie op een heldere wijze te communiceren in beeldverhalen. Dit zorgt voor beter geïnformeerde patiënten en ziekenhuizen kunnen hierdoor het aantal consulten met minimaal 19.200 per jaar verhogen, zonder additioneel personeel aan te nemen. Met bewezen resultaten maakt het health tech bedrijf zich klaar voor verdere groei in het Nederlandse zorglandschap en verbreedt het haar dienstverlening naar het sociale domein.

Patiënten die met een zorgvraag het ziekenhuis bezoeken, hebben tijdens het spreekuur veelal te maken met spanning. De toename in cortisol die hiermee gepaard gaat, leidt meetbaar tot verminderde verwerking van de informatie en het onthouden hiervan. Daarbij kunnen ook leeftijd, laaggeletterdheid en het opleidingsniveau van de patiënt een rol spelen, hoe en in hoeverre de informatie wordt verwerkt. Nederland telt zo’n 2.5 miljoen laaggeletterden en daarnaast heeft één op de drie Nederlanders lage gezondheidsvaardigheden en daarmee moeite om gerelateerde informatie op te doen en te begrijpen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat bovengenoemde aspecten ertoe leiden dat maximaal 40% van de verstrekte informatie die mondeling door zorgprofessionals aan patiënten wordt overgebracht, wordt onthouden. Voor patiënten resulteert dit vaak in onzekerheid, veel vragen achteraf, of zelfs onbegrip. Voor – het al schaarse aantal – medische professionals betekent het een grote tijdsinvestering om alle benodigde informatie te verschaffen met een zeer beperkt rendement.

Beeldverhalen werken beter en sneller

Met betrouwbare en begrijpelijke patiëntenvoorlichting helpt Indiveo – opgericht door longarts in het Medisch Centrum Leeuwarden Ralph Koppers – zorgorganisaties om medische informatie duidelijk uit te leggen aan patiënten, mantelzorgers en naasten. Waar zij tot voorheen mondeling en tekstueel werden geïnformeerd, maakt Indiveo het proces visueel. Hierdoor wordt de informatie aanzienlijk beter opgenomen en tot wel 600.000 keer sneller, zo blijkt uit onderzoek. Indiveo creëert zogeheten Divi’s, modules met animaties die patiënten in enkele minuten duidelijke uitleg geven over het te ondergane onderzoek, de behandeling of het bestaande ziektebeeld. De modules met animaties kunnen door ziekenhuizen en zorginstanties gemakkelijk worden aangepast aan de `ziekenhuis-eigen’ procedures en worden geïntegreerd in de door hen gebruikte portalen en apps om voor, tijdens of na het bezoek met patiënten te delen.

“Door beeldende informatievoorziening zien we dat zorgverleners en hun patiënten sneller tot de kern kunnen komen en er een gerichter vraag en antwoord gesprek ontstaat. Daarnaast hebben patiënten de mogelijkheid om de Divi’s zo vaak te bekijken als dat nodig is om volledig geïnformeerd en met zekerheid en vertrouwen het ziekenhuis te bezoeken”, aldus Koppers. 

Bewezen effectiviteit

Sinds de oprichting van Indiveo in 2016 is een bibliotheek van meer dan 330 Divi’s gecreëerd. Maandelijks worden deze meer dan 27.000 keer bekeken door patiënten van zo’n 30 zorginstanties en ziekenhuizen in Nederland zoals Isala, Rijnstate en Medisch Centrum Leeuwarden. De effectiviteit van de Divi’s is aangetoond. Patiënten komen beter geïnformeerd en voorbereid op het spreekuur, wat leidt tot meer regie over eigen gezondheidszorg, betere therapietrouw, hogere patiënt tevredenheid en efficiëntere spreekuren. Het aantal consulten per jaar kan in ziekenhuizen op deze wijze met minimaal 19.200 worden verhoogd, zonder additioneel personeel aan te nemen. Zo draagt Indiveo bij aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. 

De animaties worden onder meer door Isala ingezet bij het project ‘Stomazorg in eigen hand’. Waar de patiënten van deze zorginstelling voorheen meerdere maanden thuiszorg nodig hadden, is dit door de inzet van Indiveo bij 38% verlaagd naar slechts enkele weken. Ook Saxenburgh Medisch Centrum ziet de resultaten. 70% van de patiënten die een endoscopie moet ondergaan hoeft voorafgaand aan het onderzoek niet meer fysiek op de poli langs te komen. Een ander praktijkvoorbeeld is het spreekuur bij de orthopedie in het MCL: de fysieke afspraken van 45 minuten op de polikliniek zijn vervangen door een telefoongesprek van 15 minuten.

Groeiambities en intrede sociale domein

Met bewezen resultaten op zak, staat 2023 voor Indiveo in het teken van verdere groei in Nederland om zoveel mogelijk patiënten en zorgverleners te ondersteunen in de informatievoorziening. Daarnaast verbreedt Indiveo dit jaar haar dienstverlening naar instanties binnen het sociale domein. Momenteel worden de Divi’s van Indiveo ingezet voor Traject Schuld Hulp Verlening bij diverse gemeentes om cliënten op duidelijke wijze te informeren over de procedures.

“Ook het sociale domein heeft te maken met complexe zaken en procedures die helder moeten worden overgebracht op cliënten. Onze Divi’s kunnen beide partijen ondersteunen voor de best mogelijke dienstverlening en een additionele tijdsbesparing. Op termijn zien wij kansen in vele sectoren die hiervan kunnen profiteren”, aldus Koppers.

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: