Kennisplatform voor noord holland

Petitie fietsbrug werpt vruchten af

Geplaatst op 7 maart 2023
Petitie fietsbrug werpt vruchten af

Wethouders Tessa Augustijn uit Den Helder en Lilian Peters uit Hollands Kroon hebben donderdagmiddag 23 februari overlegd met Jeroen Olthof, gedeputeerde van de provincie NoordHolland over een fietsbrug over het Noordhollandsch kanaal tussen Breezand en Julianadorp. Aanleiding was de petitie van Lizeth de Graaf waarvoor zij 600 handtekeningen heeft verzameld en aan beide wethouders heeft aangeboden. De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft in een unaniem aangenomen motie opgeroepen tot een onderzoek naar de mogelijkheden voor deze fietsbrug. Voor de wethouders reden om dit onder de aandacht te brengen van gedeputeerde Olthof.

Op dit moment kunnen fietsers en automobilisten overdag gebruik maken van ‘Pont Westeinde’. Een van de knelpunten is dat het pontje na 19.00 uur niet meer vaart. Dan is er dus geen verbinding meer op die plek en moeten mensen ongeveer tien kilometer omrijden via ’t Zand of de Kooijbrug in Den Helder.

In het gesprek met beide wethouders heeft gedeputeerde Olthof toegezegd op korte termijn onderzoek te doen naar de vaartijden van pont Westeinde ten behoeve van voornamelijk het fietsverkeer. De pont is namelijk in beheer en exploitatie bij de provincie. Ook zegde hij toe om, in het kader van de ‘doorfietsroute’, een verkennend onderzoek uit te voeren naar de (on)mogelijkheden van een (beweegbare) brug. Dit onderzoek start de provincie in het tweede kwartaal van 2023 en heeft waarschijnlijk een doorlooptijd van
een jaar. Bij het onderzoek worden beide gemeenten betrokken.

De provincie heeft begrip voor de problemen die de indieners van de petitie aankaarten en gaan graag met ze in gesprek. Er is al eerder een verkennend onderzoek naar deze verbinding op de agenda gezet, als onderdeel van de doorfietsroutes in de Kop van Noord-Holland. Deze petitie geeft de provincie extra aanleiding daarmee voortvarend aan de slag te gaan.

Wethouder Lilian Peters van Hollands Kroon:

“Het is goed om te zien dat de inwoners van Den Helder en Hollands Kroon zich actief inzetten voor de verbetering van fietsroutes en de toegankelijkheid van onze gemeenten. We nemen de wens van de raad voor een onderzoek naar een fietsbrug serieus en ik ben blij dat de gedeputeerde hier positief op heeft gereageerd.”

Wethouder Tessa Augustijn van Den Helder:

”Het onderzoeken van de vaartijden van de pont is een van de afspraken die we hebben gemaakt met de provincie. Door dit onderzoek kunnen we mogelijk de bereikbaarheid van beide gemeenten al op korte termijn verbeteren. Daarnaast is het goed om te zien dat de wens voor een fietsbrug wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling van doorfietsroutes in onze regio.”

Zodra de resultaten van het onderzoek naar de vaartijden van de pont en de mogelijkheden in de doorfietsroutes bekend zijn, delen de wethouders en gedeputeerde dit met de inwoners van Den Helder en Hollands Kroon.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: