Kennisplatform voor noord holland

QualityWorkx: ‘We zorgen voor werk’

Geplaatst op 20 maart 2020

De krapte op de arbeidsmarkt is in veel bedrijfstakken inmiddels goed voelbaar. Vacatures staan steeds langer open, het aantal uitstromende studenten in bepaalde vakgebieden neemt af. Dat geldt ook voor de langdurige zorg. Het tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden oplossen vraagt om het bewandelen van nieuwe wegen.

Zeker in de langdurige zorg voelen zorgaanbieders de druk toenemen. Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg zien al jaren de zorgvraag toenemen en het aanbod van goed gekwalificeerd personeel neemt af. “De vergrijzing hakt er aan twee kanten in: personeel gaat met pensioen of stopt er vroegtijdig mee en de zorgvraag neemt toe”, vertelt Angela Welling, projectmanager bij QualityWorkx. QualityWorkx richt zich op het plaatsen van met name verzorgenden en verpleegkundigen bij instellingen waar langdurige zorg wordt geboden aan cliënten. De organisatie is aangesloten bij de NBBU en bedient het brede palet: opleiden, begeleiden, uitzenden, detacheren en tewerkstellen. “We zijn niet het zoveelste uitzendbureau dat gouden bergen belooft”, benadrukt directeur Raymond Kreecke. “Maar we zijn waarschijnlijk wel een van de weinige partijen die door het brede palet aan diensten een integrale aanpak heeft voor het oplossen van een dreigend maatschappelijk probleem dat zich momenteel in Nederland voltrekt: de tekortschietende medische zorg, als gevolg van een gebrek aan gekwalificeerd personeel.”

Out of the box
“We denken hier letterlijk out of the box. We zijn gedreven om een goede match te maken tussen goed gekwalificeerde mensen en de behoefte in de markt. We zien dat er in Nederland mensen zijn die beschikken over prachtige diploma’s in de zorg of juist graag in de zorg zouden willen werken. Door goede begeleiding in de vorm van opleiding, begeleiding bij aanvraag omzetting diploma’s en begeleiding richting werk, denken wij het verschil te kunnen maken. Daarnaast zoeken we actief in het buitenland, China en Iran, naar zorgprofessionals die een carrière in Nederland ambiëren”, legt Welling uit. QualityWorkx beschikt over de contacten om deze arbeidskrachten op grote schaal naar Nederland te halen én heeft bovendien een gedegen aanpak om ze hier aanvullend op te leiden en intensief te begeleiden naar een baan in de zorg. Die aanpak van Quality Workx is breed opgezet. “We beoordelen de medische kwalificaties van de kandidaten, maar ook het niveau van de beheersing van de Nederlandse taal en natuurlijk de bereidheid om te integreren. Nederlands kunnen lezen en spreken is voor ons het startpunt; goed kunnen communiceren met cliënten is van fundamenteel belang in de zorg. De statushouders leren het hier, de Chinese en Iraanse kandidaten beginnen er al in hun eigen land mee. Op eigen kosten. Wij zijn alleen op zoek naar uiterst gemotiveerde mensen “, zegt Welling.

Begeleiding
Eenmaal in Nederland krijgen de kandidaten de eerste tien weken aanvullende cursussen Nederlandse taal, cultuur en medische basisvaardigheden. “Zo bereiden we de mensen voor om te starten met een werken & lerentraject dat gemiddeld een jaar duurt. Dat gebeurt aan een erkende Nederlandse mbo-opleiding, ze halen het diploma verzorgende niveau 3. Willen ze meer, dan kan dat ook. We begeleiden al onze kandidaten sowieso heel intensief – onze focus ligt echt op de lange termijn. Hoe dan ook levert het jaarlijks een aanzienlijke groep gemotiveerde en BIG-geregistreerde zorgprofessionals op die een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse maatschappij”, zegt Kreecke.

Delen via

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: