Kennisplatform voor noord holland

Rabobank doet beroep op overheden

Geplaatst op 28 augustus 2020

Over één ding zijn bouwbedrijven, overheid en de Rabobank het roerend eens: duurzaamheid heeft de toekomst. Energieneutraal, gasloos en circulair bouwen staat niet ter discussie. Wat wel een heikel punt is voor de bouw: het tempo waarin er gebouwd kán worden. “Een vergunningsaanvraag mag wel wat vlotter gaan.”

De woningnood is in Nederland nog steeds nijpend – het huidige tekort aan woningen is becijferd op bijna 400.000. “Dat tekort kunnen we de komende jaren oplossen. Er is geld, er zijn investeerders en bouwbedrijven hebben de capaciteit. Bouwers kunnen in feite direct aan de slag”, stelt accountmanager Groot Zakelijk John Kaars van Rabobank. De vrees bestaat dat de strenge normen rondom PFAS en stikstof en de weinig soepele besluitvorming bij wijziging van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen steeds meer vertraging opleveren. “Te lang uitstellen van de bouw van nieuwe woningen leidt naar verwachting uiteindelijk tot een verder tekort aan betaalbare woningen en dus tot grote prijsstijgingen. Dat heeft een grote, negatieve economische impact; iets wat we allemaal absoluut niet willen”, legt senior accountmanager Rob Pronk uit.

Bank in bouw

Rabobank financiert tal van bouwbedrijven. Rob Pronk en John Kaars zijn beide accountmanager Groot Zakelijk voor de regio Noord-Holland Noord en richten zich op de sector bouw & vastgoed. “Bij grote projecten waar de bestemming nog niet gereed is temperen we een al te enthousiaste planning van de bouwer toch wel snel. Zeker als de lokale overheid wel heeft gezegd positief te zijn over de plannen, maar het hele bestemmingswijzigingstraject nog van start moet gaan. Dat kan tegenvallen. Wij financieren pas als er sprake is van een overbrugbare horizon”, zegt Rob Pronk. Ze roepen de overheid dan ook op om het proces rondom met name de bestemmingswijziging en vergunningverlening vlot door te zetten. Voor de langere termijn is het belangrijk dat de werkvoorraad op peil blijft. “Als het aanvragen van nieuwe bouwvergunningen en het opstarten van nieuwe projecten nu vertraagt, dan kan dat het herstel later dit jaar en in 2021 in de weg zitten.”

Snel schakelen

Natuurlijk ligt de bal ook bij banken als het om de voortgang van bouwprojecten gaat. En niet in de laatste plaats bij de bouwbedrijven zelf. “Die zijn de laatste jaren steeds meer bedreven geraakt in het snel kunnen schakelen, in kortetermijnplanning en in flexibel omgaan met veranderende omstandigheden. Ook hebben de verschillende bedrijven in de hele keten steeds meer duurzaamheidsmaatregelen getroffen”, vertelt John Kaars. En dat laatste is in alle opzichten een positieve ontwikkeling, voor alle betrokkenen. “Bij duurzame bouwprojecten – denk aan gasloos bouwen, energieneutrale woningen en circulair materiaalgebruik – verstrekken we een korting op de financiering. Want voor de bank staat duurzaam min of meer gelijk aan waardevast.”

Ruim denken

Rob Pronk pleit tegelijkertijd voor ruimdenkendheid als het gaat om de aanpak van het woningtekort. “Daar speelt de overheid ook een belangrijke rol in. Het leven van de huidige generatie starters op de woningmarkt speelt zich meer dan ooit buitenshuis af. Die groep geeft dan ook de voorkeur aan een kleine en betaalbare woning. Zo’n maatschappelijke trend kun je prima vertalen in specifieke herbestemmingsplannen van kantoorpanden.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: