Kennisplatform voor noord holland

Samen sterk voor vervolg Texel Academy

Geplaatst op 9 juli 2020

De Texel Academy start in september voor het derde achtereenvolgende jaar met het opleiden van de toekomstige werknemers van de horeca. Er komt een nieuwe lichting koks, gastvrouwen en –heren, ondanks de impact die de coronacrisis op de horecasector heeft. Het bewijs dat er een sterke organisatie staat waarin ondernemers, onderwijs en overheid samenwerken.

Hoewel de gevolgen van de crisis nog niet helemaal zijn te overzien, is een consequentie al wel duidelijk: de bouw van het tweede deel van de campus van de Texel Academy is uitgesteld. De huidige studenten die doorstromen naar de mbo niveau 3-opleiding, moeten daarom plaatsmaken op de campus voor de nieuwe lichting op niveau 2. Er wordt nu hard gewerkt aan alternatieve huisvesting voor deze studenten.

In deze ontwikkeling slaan de ondernemers, overheid en onderwijs wederom de handen ineen. Ondernemers bieden de studenten een leerwerkplek terwijl ze aan het ROC Kop van Noord-Holland kunnen verder leren. Ook het arbeidsmarktprogramma Match2020 van De Kop Werkt! levert een financiële bijdrage voor het komende studiejaar. Dankzij deze impuls kunnen ze de begeleiding behouden. Op deze manier behoudt Texel de nieuw opgeleide talenten voor de regio Kop van Noord-Holland.

Bedrijven zijn cruciaal in opleiding

“De coronacrisis heeft veel impact gehad op de horecabedrijven, onder andere op Texel”, zegt wethouder Theo Meskers, bestuurlijk trekker van Match2020. “Die bedrijven zijn cruciaal in het opleidingstraject van de Texel Academy. Door eenmalig extra bij te dragen vanuit Match2020, helpen we deze ondernemers bij het scholen van het horecapersoneel van de toekomst. Vanuit het hele land komen jongeren namelijk richting Texel voor deze opleiding. We hopen uiteindelijk dat zij na het behalen van hun diploma, hun plek vinden op het eiland of elders in de Kop.”

Samen sterk

Peter Bongaards, voorzitter van de Texel Academy: “Er is ontzettend veel animo voor de Texel Academy. Twee jaar geleden zijn we begonnen met de werving, en in de afgelopen tijd hebben we gemerkt dat er

meer vraag naar de opleiding is dan dat we plekken hebben. Momenteel hebben we wat uitdagingen, bijvoorbeeld in het huisvesten van de jongeren. Maar daarin werken we samen als ondernemers met het onderwijs en de overheid. Je kunt niet zonder elkaar. We zien met al deze partijen het belang op lange termijn voor Texel en de regio. Met elkaar bouwen we iets op, door het aantrekken van jongeren naar het eiland, waardoor we bijdragen aan de toekomst van het eiland. Samen sta je sterk.”

Over de Texel Academy

In de Texel Academy werken ondernemers, onderwijs en overheid samen. Onder andere de gemeente Texel, ROC Kop van Noord-Holland, Koninklijke Horeca Nederland, het Texels Ondernemers Platform, De Kop Werkt!, Openbare scholengemeenschap De Hogeberg en woningcorporatie Woontij zorgden ervoor dat de opleiding in september 2018 kon beginnen met het unieke concept voor leren, werken en wonen. Studenten worden in twaalf maanden tijd opgeleid tot kok of gastvrouw/gastheer, terwijl ze wonen op een campus op het Waddeneiland. Naast de reguliere lessen, krijgen de deelnemers aanvullende excursies waarin ze alles leren over de Texelse eilandgastronomie. Schooljaar 2020-2021 starten veertig studenten aan de opleiding.

De Kop Werkt!

Match2020 valt onder ‘De Kop Werkt!’, het regionaal stimuleringsprogramma van de vier Kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland. Wij werken samen aan een toekomstbestendige regio. Dat doen wij door continu kansen te benutten die de kracht van de regio versterken. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van havens, agribusiness, energiesector, toerisme, bereikbaarheid en leefomgeving.

Meer informatie vindt u op www.dekopwerkt.nl.

Delen via

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: