Kennisplatform voor noord holland

Van Gelder: Samenwerken aan een duurzame toekomst

Geplaatst op 6 april 2023
Wij zijn een full-service infrapartner en met ons aanbod dragen wij bij aan de slimme, duurzame en veilige openbare ruimte van de toekomst.

De wereld verandert razendsnel en infrastructuur vormt een kritische factor binnen onze maatschappij. We staan met elkaar voor de opgave om Nederland bereikbaar en veilig te houden zonder daarbij de natuur en de leefomgeving uit het oog te verliezen. Dit vraagt om verantwoordelijkheid nemen, leiderschap tonen en gemeenschappelijke doelen realiseren, door een sterke samenwerking van overheden en private partijen. Van Gelder Groep is zo’n private partij. Een ambitieus familiebedrijf met zo’n 1400 medewerkers en een sterk moreel kompas. Koploper in de branche als het gaat om een gezonde balans tussen geld verdienen en werken aan een groene wereld en met sociale thema’s hoog op de agenda. Theo te Beest is directeur van de regio Noord van Aannemingsmaatschappij Van Gelder, onderdeel van Van Gelder Groep. Een grote regio die de hele provincie Noord-Holland beslaat, met kantoren in Amsterdam, Haarlem, Alkmaar en Nieuw-Vennep. Het team Noord heeft een sterke focus op de Metropool regio Amsterdam en is al een aantal jaren nadrukkelijk aanwezig in het gebied Kennemerland. Recent zijn nieuwe langlopende contracten gesloten met de gemeenten Haarlem en Zandvoort. Hierin ligt de nadruk op een innovatieve manier van samenwerken en een sterke focus op duurzaamheid. We gingen het gesprek aan met Theo te Beest om meer te weten te komen over de ontwikkelingen in de infrabranche en wat dit betekent voor dit gebied.

Van Gelder positioneert zich als ‘De infrapartner voor Nederland’. Waarom is infra zo belangrijk en voor welke uitdagingen sta jij als directeur?

‘Ik ben blij met onze ambitie en dan niet alleen met ‘De infrapartner voor Nederland’, maar vooral ook met de ambitie die daar onder ligt, namelijk verantwoordelijkheid nemen en een bijdrage leveren aan een betere wereld. Want infra speelt een belangrijke rol binnen Nederland en de vraagstukken die spelen zijn complex. We moeten het land niet alleen bereikbaar houden, zorgen voor minder files en veilige routes van A naar B, dat moeten we ook nog eens doen op een duurzame en toekomstbestendige manier. Wat we doen gaat verder dan het aanleggen van een weg of straat. We bouwen steeds vaker klimaatadaptief, circulair én met oog voor de biodiversiteit in een gebied. Daarmee maken we de leefomgeving van heel veel mensen leefbaarder, veiliger én prettiger.’ ‘Wij zijn een full-service infrapartner en met ons aanbod dragen wij bij aan de slimme, duurzame en veilige openbare ruimte van de toekomst. We zijn gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van boven- en ondergrondse infra-oplossingen en het beheren en onderhouden van infrastructuren. We zijn een ambitieus bedrijf en staan midden in de samenleving. Als directeur van deze regio sta ik voor een aantal uitdagingen. Er worden andere vragen aan ons gesteld en we gaan op een andere manier samenwerken met onze opdrachtgevers. Hiervoor werken wij hard aan het toekomstbestendig maken van onze eigen organisatie en investeren we in innovatie en elektrisch materieel. We moeten alles tegelijkertijd slimmer, beter en verstandiger doen en uiteraard moet alles ook uitvoerbaar en betaalbaar blijven. Ook ontwikkelingen van buitenaf hebben impact. Denk aan de krapte op de arbeidsmarkt, nu al een belangrijk thema en dit zal de komende jaren alleen maar toenemen. Steeds minder jonge mensen kiezen voor een mbo-opleiding. En ook deze jongeren zijn belangrijk voor ons bedrijf en de sector. Zij combineren denken met doen. Het is daarom voor mij van belang om steeds meer zichtbaar te maken hoe mooi en leuk het is om bij ons te werken en om daarnaast een strategie te ontwikkelen die medewerkers duurzaam inzetbaar maakt. Met veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, want dit verhoogt het werkplezier en het stelt ons in staat om met elkaar de uitdagingen van nu en van de komende jaren aan te gaan. Tot slot vraagt het vertalen van de landelijke strategie naar de dagelijkse operatie en het creëren van een nieuwe mindset veel van mijn aandacht. Continu de verbinding zoeken en elkaars kracht benutten, binnen en buiten de organisatie. Dat is mijn uitdaging.’

Hoe zie jij de ontwikkelingen binnen jouw branche in de komende 10 jaar?

‘Er gaat ook de komende jaren ontzettend veel veranderen, binnen en buiten onze organisatie. Geo-politieke ontwikkelingen maken dat we wendbaar en flexibel moeten zijn en nieuwe technologieën stellen ons in staat om nog duurzamer en circulairder te werken. De omslag naar duurzaamheid en circulair zal in een versnelling komen. Demografische ontwikkelingen dagen ons uit om op een andere manier naar de ontwikkeling van onze teams te kijken. Door kennis te delen en samen te werken met partners, overheden en opdrachtgevers gaan we met elkaar het verschil maken. Partnering wordt dus belangrijker dan ooit, we hebben elkaar en de productiemiddelen nodig om de grote opgave überhaupt in te kunnen vullen. Mooie voorbeelden hiervan zien we al in Haarlem en Zandvoort. Hier werken we als aannemers op een nieuwe manier samen. Daar betrekken we ook nadrukkelijk de gemeente en ingenieursbureaus bij. De lijnen zijn daardoor heel kort. Burgerparticipatie is een ander belangrijk thema. Door belanghebbenden zoals omwonenden al aan het begin van een project mee te nemen in de plannen, zorgen we voor draagvlak en zijn we nog beter in staat om de uitvoering met een minimum van overlast uit te voeren. Ook zien we met de verandering van materialen en materieel en met nieuwe manieren van werken steeds nieuwe functies ontstaan. Daar moeten we voor openstaan, maar we mogen tegelijkertijd onze vakmensen niet uit het oog verliezen. Zij hebben ons gebracht waar we nu zijn en zij zijn belangrijker dan ooit om die schaarse vakkennis dagelijks in te zetten, te borgen en over te dragen aan nieuwe collega’s.’

Met de gemeente Haarlem/Zandvoort hebben jullie zo’n intensief partnership, met een hele nieuwe manier van samenwerken. Wat zijn hiervan kenmerken?

‘Ik ben enorm blij met onze samenwerking met de gemeenten Haarlem en Zandvoort omdat wij op dezelfde manier in de wedstrijd zitten. De wethouders en hun teams zijn ontzettend ambitieus en op onze agenda’s staan dezelfde vraagstukken. We werken al een aantal jaren samen conform het Raamcontract Civiele Projecten, dit is een contract voor wat grotere projecten. Nu hebben wij daarnaast een Dagelijks Beheer Contract afgesloten voor het dagelijks beheer in de komende jaren. Dit betekent een langdurige samenwerking met een gezamenlijke ambitie en verantwoordelijkheid. Mijn collega Sander van Domselaar is als projectmanager, samen met zijn team, verantwoordelijk voor de relatie en de uitvoering van dit contract.’

Sander van Domselaar: ‘Het nieuwe contract is een contract voor mogelijk acht jaar waarin wij met een taakstellend budget het huidige areaal in stand houden. Dit betekent dat alle asfaltverhardingen binnen het gebied aan een juist kwaliteitsniveau moeten voldoen. Met als uiteindelijk doel een goede en veilige doorstroming van al het verkeer: auto’s, fietsers en openbaar vervoer. Het RCP-contract is meer gericht op projecten. Samen met de opdrachtgever, partners, stakeholders en input vanuit de politiek bepalen we de beste programmering binnen het vastgestelde budget. Binnen dit contract moet je denken aan projecten op het gebied van riolering, verlichting, reconstructies van wegen en steeds meer vergroening. Voor beide contracten zijn wij gewaardeerd op beste samenwerking. Hier lagen drie criteria onder: duurzaamheid, efficiency en politieke sensitiviteit. Alle projecten die wij doen moeten langs deze drie lijnen maximale kwaliteit leveren. Dat lukt ons goed, daar ben ik trots op. Dit komt niet alleen doordat de Van Gelder strategie hier naadloos op aansluit. Wij komen zelf uit dit gebied, we zijn betrokken, niet alleen als leverancier, ook als bewoner en gebruiker. We hebben een uitstekende de kennis van deze regio en we willen het beste voor ons allemaal.’

Duurzaamheid is een kritische succesfactor. Wat doet van Gelder concreet om een bijdrage te leveren aan een betere wereld nu en voor de generaties na ons.

Theo: ‘Dit vind ik een mooie vraag omdat ik trots ben op de manier waarop wij dit hebben ingericht. Wat echt belangrijk is, is dat wij binnen van Gelder, vanuit de allerhoogste top oprecht verantwoordelijkheid willen nemen. De eigenaar van Van Gelder heeft ons de opdracht gegeven om toekomstgericht en bestendig te ondernemen. We komen dagelijks met nieuwe innovatieve ideeën, groot en klein en van hoog tot laag. We doen forse investeringen in de verduurzaming van ons machinepark, waarbij emissieloos werken de norm aan het worden is. Het is voor ons een continue zoektocht naar andere manieren van werken, met andere grondstoffen en nieuwe samenwerkingen om aan de grote opgave te voldoen. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat wij, om invulling te geven aan de klantvraag van de toekomst, een ander type collega binnen onze organisatie podium geven. Zo hebben we recent bijvoorbeeld ecologen en hydrologen aangenomen en ook omgevingsmanagers krijgen een steeds belangrijkere rol. Zij hebben de opdracht om duidelijkheid te geven over de aard en de omvang van projecten, overlast tegen te gaan, verwachtingen te managen en steeds opnieuw verbindingen te leggen tussen overheden, bewoners en stakeholders. Van Gelder bestaat inmiddels meer dan 100 jaar en het is onze ambitie en onze taak om daar nog minimaal 100 jaar bij te doen. Duurzaam en sociaal.’  Sander: ‘Eens, en misschien een belangrijke toevoeging. Duurzaamheid is niet een vinkje zetten. Je moet echt intrinsiek gemotiveerd zijn. Wij hebben allebei kinderen en ook vanuit dat perspectief doen we er alles aan om het elke dag beter te doen en vragen wij ons steeds af, maken we, binnen de grenzen van wat kan, ook echt de meest duurzame keuze? Natuurlijk vanuit de kennis die wij nu hebben. Het is ontzettend ingewikkeld, maar we doen het wel. Landelijk en regionaal. Niet alleen emissievrij werken, maar ook concrete voorbeelden als samenwerken met lokale partners die duurzaamheid ook hoog op de agenda hebben. Dat hoeft niet altijd groots en meeslepend te zijn. Soms zit het ook in kleinere dingen. Zo laten we het hout van gekapte bomen liever lokaal verwerken bij houtzagerij De Eenhoorn, dan dat we het afleveren bij een houtverbrandingsoven. De planken maken we dan beschikbaar voor leerlingen van de meubelmakersschool. Duurzaamheid is meer dan zeggen dat je duurzaam bent, je moet het ook echt doen.’

Wat betekent dit allemaal voor het leiderschap en de manier waarop jullie intern samenwerken om maximaal resultaat te creëren op de kwaliteit.

Leiderschap is een van de grote thema’s binnen Van Gelder, daar ligt echt de focus op.We sturen de organisatie anders aan. Want niet alleen onze klanten vragen tegenwoordig iets anders van ons dan vroeger. Dat doen onze collega’s ook. We werken binnen ons leiderschap vanuit vier leidende principes: we werken bewust veilig, we zijn integer, we leren en ontwikkelen samen met de klant en misschien het meest belangrijk, afspraak is afspraak. Daarnaast is onze visie en onze strategie bepalend en hiermee zitten wij wat mij betreft op de juiste koers. Over de duurzaamheidsagenda hebben wij al veel gezegd. Daarnaast is ook de sociale transitie, met aandacht voor gelijke kansen voor iedereen een pijler onder ons leiderschap. Bij Van Gelder is iedereen welkom. Ik stel wel vast dat wij ons nog verder moeten ontwikkelen als een meer divers en inclusief bedrijf, want onze branche is helaas nog steeds vooral een stereotype witte mannenwereld. Wij willen dat echt veranderen en we zetten hier maximaal op in. We zien dat het ons bedrijf verder helpt als we een afspiegeling zijn van de maatschappij. Heb je dit van de een op de andere dag geregeld? Helaas niet, maar we zien wel degelijk een verschuiving. Tot slot betekent dit nieuwe leiderschap veel aandacht voor het individu, zodat de juiste persoon op de juiste plek in de organisatie terecht komt en dat er sterke teams ontstaan. Dit betekent maatwerk in de ontwikkeling, focus op teambuilding en op samen gemeenschappelijke doelen realiseren. Voor mij betekent dit dagelijks bezig zijn met het opstellen van een winnend team. Het resultaat op kwaliteit meten we dagelijks. We hebben KPI’s en meten continu onze prestaties aan de hand van de Veiligheidsladder, de Natuurladder en de Prestatieladder Sociaal Ondernemen.

Welke ambitie heb je voor jouw regio de komende jaren?

‘Van Gelder breed hebben wij de ambitie om continu te werken aan duurzame oplossingen die een bijdrage leveren aan het welzijn van de mens en de planeet. Vertaald naar de regio Noord willen wij de meest toonaangevende regio zijn, waar steeds direct de vertaalslag wordt gemaakt van goede nieuwe concepten. Met vanzelfsprekend een focus op duurzaamheid. Voor het realiseren van deze ambitie hebben wij alles in eigen huis. Ik wil graag daar actief zijn waar onze toegevoegde waarde maximaal tot haar recht komt, dus met dit aanbod zoeken we klanten die bij ons passen. Met eenzelfde drive om verantwoordelijkheid te nemen voor een betere wereld voor de generaties na ons.’ Sander: ‘We hebben echt een groei-ambitie. We hebben al een behoorlijk groot team, maar ik verwacht dat we de komende tijd ook in fte sterk groeien. We zoeken mensen met roots in de regio en inderdaad, zo divers mogelijk. Wij willen toonaangevend zijn, ook op dit thema.’ Theo: ‘We werken inderdaad met een ongelofelijk leuk en sterk team. Een team met ondernemerschap hoog in het vaandel, gedreven en met ontzettend veel vakkennis. Wat wil je dan eigenlijk nog meer? Nou gewoon iedere dag met plezier weggaan en thuiskomen.’

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: