Kennisplatform voor noord holland

Schouten Olie: “Alternatieven voor elektrisch rijden aanbieden aan ondernemers is hard nodig.”

Geplaatst op 29 september 2022
“Alternatieven voor elektrisch rijden aanbieden aan ondernemers is hard nodig.”

Schouten Olie B.V. uit Alphen aan den Rijn is een familiebedrijf met vooroorlogse wortels. De huidige directie wordt gevormd door de broers Leen en Jacco Schouten. Ook de vierde generatie is al vertegenwoordigd; Naomi Schouten. Over realistische kansen in de energietransitie zegt Leen: “Elektrisch rijden is lang niet voor iedere ondernemer haalbaar. De komende decennia zijn er alternatieven nodig om te vergroenen en te verduurzamen.”

Leen: “Op dit moment leveren wij dagelijks aardolie producten zoals benzine, diesel en smeermiddelen aan onze klanten in Zuid- en Noord-Holland en Utrecht met 15 eigen tankwagens. Onze klanten zijn transportbedrijven nationaal en internationaal, containervervoerders, aannemers, agrariërs , loonwerkers, garagebedrijven en tankstations.”

Gecompliceerde energietransitie

Leen: “Nederland bevindt zich in een energietransitie van fossiele brandstoffen naar niet-fossiele brandstoffen, net als onze opa tientallen jaren geleden toen de kolen werden vervangen door olie en onze vader toen olie deels vervangen werd door gas.”

Voor Schouten Olie is deze energietransitie een evolutie die in gestaag tempo en stap voor stap verloopt. Voor particulieren en ondernemers is het best lastig.

Want waar ben je aan toe, wat is een slimme keuze en hoe behoud ik als ondernemer de noodzakelijke continuïteit? Vragen waar Schouten Olie graag in meedenkt.

Leen: “Overgaan naar alleen elektrische mobiliteit is nog niet mogelijk vanwege de huidige infrastructuur en ook kosten spelen een rol. Er zijn gelukkig ook andere alternatieven om de doelstelling, 30% reductie uitstoot van fijnstof en CO2 in 2030, te halen. In deze energietransitie is iedereen bewust en bereidwillig, maar niet altijd op de hoogte van de diverse mogelijkheden.”

Inzet van niet-fossiele brandstoffen

Naast elektra zijn er ook andere duurzame energiedragers, zoals waterstof, LNG/CNG (niet- fossiele gasvormen) of HVO, een niet-fossiele brandstof.

Vanwege investeringen heeft vervanging en aanpassing van bestaand materiaal (huidige verbrandingsmotoren) niet altijd de voorkeur. Elektrisch en waterstof zijn veruit de duurste opties en vereisen ook nog eens aanleg van nieuwe installaties. Bovendien is een laadinfrastructuur nog niet altijd in de buurt voorhanden of plaatsbaar.

Leen: “Hoe ziet zo’n alternatieve niet-fossiele brandstof er uit? Neem diesel. Die moet voldoen aan een Europese Normering. Om binnen die normering te blijven, mengen fabrikanten diesel met HVO (Hydrotreated Vegetable Oil); de meest duurzame dieselbrandstof van dit moment. HVO is gemaakt van afgewerkte plantaardige oliën en restafval zoals dierlijke vetten.

Bij verbranding geeft HVO 89% minder CO2-uitstoot dan ongemengde diesel. Een mengverhouding 1:5 geeft dus een reductie van 1/5 x 89% = 18% CO2. Daarmee heeft een ondernemer de eerste jaren (tot 2030) al afgedekt door éénvoudig gebruik te maken van een niet-fossiele brandstof in zijn huidige voertuigen. Er is dus verder geen aanpassing nodig. Wij leveren deze niet-fossiele brandstoffen reeds aan onze klanten.”

Ook met een andere bril naar brandstoffen kijken? Kijk op https://www.schoutenolie.nl/ of neem contact op met Schouten Olie.

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: