Kennisplatform voor noord holland

Sneller verduurzamen met Green Business Clubs

Geplaatst op 14 augustus 2020

Samenwerking helpt om Nederland sneller te laten verduurzamen, daar is Eline Kik van overtuigd. Ze is directeur van Green Business Club Nederland én programmadirecteur van Green Business Club Zuidas in Amsterdam. “De praktische kennis die we toepassen en opdoen bij GBC Zuidas breng ik landelijk over naar de andere Clubs. We verduurzamen Nederland samen, door middel van lokale projecten.”

Volgend jaar bestaat GBC Zuidas tien jaar. De Club werd bedacht door ABN Amro, bedrijvennetwerk ORAM en de gemeente Amsterdam. “Als je een gebied als Zuidas wilt verduurzamen moet je dat samen doen, zodat je kennis kunt delen en kansen kunt benutten die je in je eentje moeilijker kunt oppakken”, legt Eline Kik uit. Annemarie van Doorn was vanuit ABN Amro één van de initiatiefnemers, zij is nu directeur van de Dutch Green Building Council. “Zij kwam met het idee om een landelijk platform op te richten: Green Business Club Nederland.”

De sleutel van het concept van GBC is de lokale programma-manager. Eline: “De Clubs beheren – dankzij inbreng van hun leden – een gezamenlijk budget waarvan ze structureel een programmamanager inhuren. De leden hebben zelf een actieve rol in de projecten. De programmamanagers begeleiden en faciliteren en geven soms een duwtje in de goede richting. Daarnaast zoeken we de samenwerking met het onderwijs en verbinden we waar mogelijk stagiaires aan projecten.”

Wastewatchers

De projecten worden vaak door leden zelf aangedragen. “Het project in samenwerking met Wastewatchers in Zuidas, gericht op reductie van voedselverspilling door het meten van de hoeveelheid voedsel die bedrijven dagelijks weggooien, werd aangedragen door Accenture. Dankzij deelname van zeven bedrijven is er acht procent minder voedsel verspild. Deelnemers vonden het fijn om met elkaar te sparren, motiveerden elkaar om door te zetten en er kwam een gezonde vorm van competitie op gang!”

Praktische oplossingen mét effect

Een jaarlijks project is de Nationale PrintLess Contest. “Dit najaar komt de wedstrijd terug: bedrijven gaan de strijd aan om twee maanden lang zo min mogelijk te printen. In 2019 is met de actie bijna een miljoen A4-tjes bespaard. Het achterliggende doel is om structureel veel minder te printen.”

Eline noemt ook een mooi project van GBC Zaanstad. “Deze Club heeft energiescans aangeboden aan participanten, met de vraag: welke maatregelen kun jij nemen om energie te besparen? Voor begeleiding en kennisdeling worden CO2-cafés georganiseerd. Naar aanleiding van het eerste CO2-café (december 2019) en de uitgevoerde scans, hebben ondernemers al voor meer dan 100.000 euro aan duurzame investeringen uitgevoerd. Voor dit project kon subsidie bij de provincie worden aangevraagd. Ook hier hielp samenwerking om sneller te verduurzamen.”
Dat is het doel van GBC Nederland: verduurzaming versnellen. “We zien dat veel partijen wel willen, maar er tegenaan hikken om het alleen te doen en niet weten waar te beginnen. Wij laten zien dat er simpele oplossingen zijn, als je het maar samen doet. Lokaal kun je het praktisch maken én het effect is meteen zichtbaar.”

Geen afval, geen aardgas

De kracht van gezamenlijkheid blijkt ook uit het jaarlijkse CEO-ontbijt in Zuidas. “De afgelopen editie hebben 28 CEO’s een Zero Waste overeenkomst ondertekend waarmee zij zich committeren zich in te zetten voor een Zuidas zonder restafval in 2030. Waar mogelijk wordt afval voorkomen en de overgebleven stromen worden gescheiden en hoogwaardig verwerkt: van voedsel, grondstof en herbruikbaar materiaal en tot in het laatste geval energie. Lokale en hoogwaardige verwerking zijn hierbij leidend. De overeenkomst is geschreven samen met een kerngroep, bestaande uit onder andere RAI Amsterdam en ABN Amro.” In 2025 moet Zuidas bovendien van het aardgas af zijn. “Ook dat gaan we halen.” Eline is ervan overtuigd. “Ik geloof in overzichtelijke stappen zetten, korte-termijn-resultaten kunnen laten zien om uiteindelijk een groots effect te krijgen. Wij creëren slagkracht met impactvolle projecten.”

Fotobijschrift: GBC Zuidas wil 25.000 m2 waterbergend groen dak realiseren in 2025, samen met vastgoedpartijen, ontwikkelaars, eigenaren en gemeente Amsterdam. Eline Kik: “We zitten al op de helft!”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: