Kennisplatform voor noord holland

Sociale partners Zoetwaren bereiken onderhandelingsresultaat sector-cao

Geplaatst op 16 juni 2023
Sociale partners Zoetwaren bereiken onderhandelingsresultaat sector-cao

De sociale partijen binnen Zoetwaren hebben eerder deze week een onderhandelingsresultaat bereikt voor de sector-cao. Branchevereniging VBZ is namens de werkgevers met vakbonden CNV, De Unie en FNV tot een voorlopige overeenstemming gekomen. Daarmee wordt het cao-akkoord dat op 18 april tussen VBZ en CNV en De Unie werd bereikt op een aantal punten aangepast. Waaronder een inkorting van de looptijd met drie maanden en per 1 juli 2023 een vaste, nominale verhoging van schaalsalarissen (functiegroep 2 t/m 10) van €100 per maand.

Voor kalenderjaar 2023 betekent het voor de gemiddelde werknemer een loonstijging van 9,5%. Voor de gehele cao-looptijd van 21 maanden tot 1 oktober 2024 bedraagt de loonstijging 13,75%; teruggerekend betekent dit op een 12-maandsbasis een loonstijging van 7,85%. Het onderhandelingsresultaat wordt momenteel aan de achterbannen van de vier sociale partners voorgelegd. Sinds mei werden in de sector acties gevoerd en voorbereid.

Onderhandelingsresultaat

VBZ-voorzitter Thijmen Peter de With: “Het cao-akkoord van 18 april was gebaseerd op een eindbod van eind november 2022. Het nu bereikte onderhandelingsresultaat weerspiegelt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en prijsinflatie van de afgelopen maanden. We zijn verheugd dat de vakbonden op onze uitnodiging van 2 juni tot formeel overleg ingingen en dat dit heeft geleid tot verdere verbeteringen voor werknemers in de sector. Het is in ons aller belang dat wij een competitieve cao hebben waarmee wij werknemers kunnen vinden en behouden om onze heerlijke producten te maken. Met het inkorten van de looptijd van 31 december naar 1 oktober 2024 ontstaat eerder een moment om ontwikkelingen te bespreken die van belang zijn voor onze werknemers en werkgevers.” 

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: