Kennisplatform voor noord holland

Sorama nieuwe partner van Fieldlab Smart Maintenance Techport

Geplaatst op 19 november 2020
Sorama nieuwe partner van Fieldlab Smart Maintenance Techport

Sorama heeft als eerste nieuwe partner sinds de oprichting van het Fieldlab Smart Maintenance, een samenwerkingsovereenkomst getekend en is nu officieel lid van het Fieldlab. Nieuwe partner Sorama is enthousiast. Rick Scholte, oprichter van Sorama: “We zien veel mogelijkheden voor slim onderhoud oftewel smart maintenance en willen ook onze nieuwste geluidssensoren gaan testen in de proeffabriek. De samenwerking die gestart is met een co-financieringsproject krijgt nu een vervolg in een volwaardig partnership met het Fieldlab.”

De samenwerking met Sorama is ontstaan toen bestaand Fieldlabpartner Semiotic Labs, Sorama koppelde aan Gerik ten Berge, programmamanager van het Fieldlab. “De leverancier van akoestische camera’s wilde onderzoeken of hun geluidssensoren aan de bewegende delen van de machine konden ‘horen’ wat de conditie is. Tata Steel, een andere partner van het Fieldlab, had hier wel oren naar en heeft samen met Techport een plan ontwikkeld en een subsidie aanvraag ingediend. Vanuit het Innovatiefonds Maakindustrie Metropoolregio Amsterdam is cofinanciering ontvangen en het project is gestart.”

Het bij elkaar brengen van verschillende technologieën, bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen is een van de ambities van het Fieldlab Smart Maintenance. Innoveren op dit vakgebied kan niet alleen. Dat dit in de praktijk werkt, blijkt uit deze ontwikkeling. 

Gerik: “Sorama heeft weer een heel andere manier van het detecteren van bijvoorbeeld defecten of slijtage dan de andere partners. Hiermee is Sorama complementair en interessant om aan te haken bij het Fieldlab. De eerste resultaten van de proof of concept zijn ook veelbelovend.” Meer informatie over de resultaten van de proof of concept is te lezen op: www.techport.nl/nieuws/geluidssensoren-detecteren-slijtage

Het Fieldlab Smart Maintenance Techport wordt mogelijk gemaakt door inzet van alle partners en medefinanciering vanuit de gemeente Velsen, provincie Noord-Holland en Kansen voor West en EFRO om zo de regionale economie en innovatie een impuls te geven. Informatie over de andere partners van het Fieldlab is hier te vinden.

Fotobijschrijft: Rick Scholte, oprichter van Sorama en Gerik ten Berge, programmamanager Fieldlab Smart Maintenance Techport voor de proeffabriek voor onderhoud van Techport.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: