Kennisplatform voor noord holland

SPIE helpt Amsterdam met realiseren van duurzaamheidsambities

Geplaatst op 6 november 2023

SPIE pakte met haar divisie Building Solutions de volle mep met twee van de drie percelen. Binnen Perceel 1 vallen 11 objecten, waaronder een aantal monumentale panden, zoals de ambtswoning van de burgemeester, het stadsarchief en verschillende GGD-locaties. Perceel 2 omvat 16 objecten, waaronder diverse stadsdeelkantoren. De werkzaamheden betreffen Preventief Onderhoud (PO), Correctief onderhoud (CO), Vervangingsonderhoud (VO) en verduurzamingsprojecten. Vooral op dat laatste gooide het tenderteam van SPIE hoge ogen.

Voor elk perceel een kwaliteitsstuk

 De gemeente Amsterdam is zeer ambitieus: ze wil niet alleen vooroplopen op nationale en internationale doelstellingen, maar ook haar bewoners, ondernemers en instellingen leiden en inspireren. De afdelingen Vastgoed en Wonen moeten daarom het goede voorbeeld geven met hun eigen gebouwen en infrastructuur.

Olivier Goores, Tendermanager, legt de inhoud van de aanbieding verder uit: ‘Naast een calculatie voor vele duizenden assets hebben wij voor alle percelen specifieke kwaliteitsstukken opgesteld. Daaronder vallen een business case duurzaamheid, onze visie op en aanpak van de transitie- en vaststellingsfase, de wijze waarop wij invulling geven aan integraal prestatiegericht beheer & onderhoud, de uitwerking van een casus met betrekking tot vervangingen en een tactisch managementverslag.

De business case duurzaamheid, waarin we onze verduurzamingsaanpak voor een specifiek object moesten laten zien, woog daarin verreweg het zwaarst mee. Vandaar dat we veel tijd, energie en dus budget hebben toegewezen aan het ontwikkelen van een 3D-model. Hierdoor waren we in staat het pand integraal te benaderen en de verschillende verduurzamingsscenario’s door te rekenen en inzichtelijk te maken.’

Dubbele geschiedenis met de opdrachtgever

SPIE heeft een langdurige geschiedenis met de opdrachtgever. Alle partijen kijken daarom vol vertrouwen naar deze samenwerking. De komende periode worden alle objecten in kaart gebracht en krijgt ieder object een plan van aanpak om te verduurzamen. PULSE Core, het gebouwbeheerplatform van SPIE, zal hier een aanzienlijke rol in krijgen, om er straks voor te zorgen dat het binnenklimaat van de panden van de gemeente Amsterdam aan het zogenaamde Programma van Eisen (PvE) Gezonde Kantoren gaat voldoen.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: