Kennisplatform voor noord holland

Start bouw Medisch Centrum Zonnestein

Geplaatst op 10 februari 2020
Start bouw Medisch Centrum Zonnestein

Op 6 februari was een startbijeenkomst voor de bouw Medisch Centrum Zonnestein. Veel toekomstige gebruikers van het gebouw waren aanwezig. Wethouders Floor Gordon en Herbert Raat waren namens het college van B en W aanwezig en onthulden het bouwbord. De bouw start begin maart en naar verwachting is het gebouw in december klaar.

Het nieuwe Medisch Centrum Zonnestein wordt een belangrijke maatschappelijke voorziening voor de wijk. Het aantal inwoners van Amstelveen groeit gestaag en het college wil dat de stad in balans blijft. Dat betekent dat er ook voldoende maatschappelijke voorzieningen gerealiseerd moeten worden. In het nieuwe medisch centrum komen huisartsen, fysiotherapie, apotheek, thuiszorg, diagnostiek, logopedie, diëtiek, psychologie, verloskundige, maatschappelijk werk en consultatiebureau’, gaf wethouder Gordon aan.

‘Medische centra hebben een belangrijke rol gericht vroegsignaleren, preventie en een beter bereik van inwoners die hulp en ondersteuning nodig hebben. Bij multiproblematiek wordt gezocht naar integrale oplossingen. Goede samenwerking in de uitvoering is cruciaal. Doordat de zorgaanbieders nu allemaal samen werken onder één dak ontstaat synergie.

Deze functies zijn nu nog verspreid over de wijk. Nu kunnen de aanbieders de onderlinge samenwerking verder uitbouwen en de wijkbewoners nog beter bedienen’, zei Gordon. ‘Het wordt een heel duurzaam gebouw. Dat vind ik als wethouder Duurzaamheid belangrijk. Naast het groene sedemdak krijgt het gebouw 92 zonnepanelen, wordt het verwarmd met een warmtepomp en is overal LED-verlichting. Het gebouw is ook nog eens circulair gebouwd. De staalconstructie wordt zo gebouwd dat deze bij sloop weer geheel kunt hergebruiken’, aldus Gordon.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: