Kennisplatform voor noord holland

Toename in alternatieve vastgoedfinanciering zorgt voor grotere rol van intermediair

Geplaatst op 8 juli 2024

Uitkomsten onderzoek naar Nederlandse vastgoedmarkt – ‘De Dag van de Intermediair

Waar de toegankelijkheid van banken voor het verstrekken van leningen voor de aankoop, realisatie en optimalisatie van vastgoed is verminderd, zijn alternatieve financieringsvormen in opkomst. De toename in het aantal alternatieve producten zorgt voor een ondoorzichtig en complex financieel landschap, zo blijkt uit onderzoek van ‘De Dag van de Intermediair’ onder Nederlandse intermediairs. 85% van hen verwacht dat hun rol als onafhankelijk adviseur de komende jaren om deze reden urgenter wordt.

Afgelopen maanden werd door een nieuwe Nederlandse community van intermediairs, ‘De Dag van de Intermediair’, onderzoek uitgevoerd naar de trends en ontwikkelingen in de vastgoedmarkt en het vakgebied van de intermediair. De organisatie, een initiatief van LVDH Finance, vroeg ruim 500 intermediairs naar hun prognoses. Hieronder de belangrijkste uitkomsten. 

Non-bancaire- versus bancaire financiering

Vastgoedontwikkelaars kunnen volgens de respondenten nu in 60% van de gevallen nog terecht bij de bank voor een lening of hypotheek voor de financiering van vastgoedprojecten. Verwacht wordt dat dit percentage de komende jaren zal afnemen. Maar liefst 81% gelooft dat het aandeel van non-bancaire financiering versus bancaire financiering zal stijgen.

Reden hiervoor is de verwachting dat banken, door toegenomen wet- en regelgeving, compliance en een gebrek aan flexibiliteit, niet toegankelijker zullen worden in het verschaffen van kapitaal, of dat de toegankelijkheid zelfs zal afnemen (70%).

Waar bancaire financiering nog steeds de meest gebruikte vorm van financiering is, staat brugfinanciering via alternatieve partijen op een tweede plek. De verwachting is daarbij dat het gebruik van deze vorm van vastgoedfinanciering de komende jaren verder zal stijgen. Redenen hiervoor zijn onder meer de laagdrempeligheid ten opzichte van banken en de flexibiliteit en snelheid die door partijen wordt geboden. Van middelen zoals crowdfunding, het eigen netwerk, of eigen kapitaal wordt tot op heden nog weinig gebruik van gemaakt.

Een groeiende behoefte aan intermediairs

Het groeiend aantal alternatieve financieringsmogelijkheden in de vastgoedmarkt gaat hand in hand met een toenemend belang van de rol van intermediairs die actief zijn in de bemiddeling tussen vastgoedontwikkelaars en -beleggers

Een toename in het aantal producten, de diversiteit van het aanbod en gewijzigde regelgeving in de vastgoedmarkt maakt de markt en het financiële landschap complexer. De intermediair zal door het onafhankelijke karakter en kennis over de verschillende opties, zwaarder gaan wegen. Dit wordt onderstreept door 85% van de respondenten.

Voorwaardes voor een gezonde vastgoedmarkt

Toegang tot financiering staat volgens de respondenten op nummer één als het gaat om het creëren van een gezonde vastgoedmarkt. Daarnaast wordt het belang benadrukt van gemakkelijkere trajecten om benodigde vergunningen te verkrijgen van de gemeente en een daling van de rente bij financiering. Toegang tot alternatieve financiering wordt hierbij met een toename in het aantal aanbieders niet als risico gezien, evenals de hoge kosten voor materialen en aannemers. 

Wel is het belangrijk dat naast het aanbod van alternatieve financieringsvormen in kortlopende financieringen, ook lange termijn financieringen aan het aanbod zullen worden toegevoegd. Ruim 92% van de respondenten ziet een sterke behoefte in de markt aan financieringen van vijf jaar of meer. 

Over ‘De Dag van de Intermediair’

‘De Dag van de Intermediair’ is een landelijke community van intermediairs actief in vastgoed met het doel om kennisdeling en verbinding in het vakgebied te stimuleren. De community is in 2024 opgericht door specialist in financieringen voor de aankoop, realisatie en optimalisatie van vastgoed, LVDH Finance

Op 27 juni wordt de eerste editie van het jaarlijks terugkerende evenement georganiseerd in de vorm van een meer-gangendiner met Jort Kelder als keynote

Delen via

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: