Kennisplatform voor noord holland

Tuinbouwakkoord geeft richting aan volledig circulaire tuinbouwsector

Geplaatst op 25 maart 2019
Tuinbouwakkoord geeft richting aan volledig circulaire tuinbouwsector

Tijdens het Nationaal Tuinbouwcongres is het allereerste Tuinbouwakkoord getekend, door minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Jaap Bond van Greenports Nederland en Niek Jan van Kesteren van Greenport Holland.

Minister Schouten: “De Nederlandse tuinbouw staat voor dynamisch en vooruitstrevend ondernemerschap. Dit zien we terug in het Tuinbouwakkoord, waarmee richting wordt gegeven aan een volledig circulaire tuinbouwsector. Dat waar de tuinbouw al jaren in voorop loopt gaan we via de omschakeling naar kringlooplandbouw in een breder verband doen: zorgvuldig grondstoffen gebruiken, voedselverspilling verminderen en schadelijke uitstoot voorkomen. Ik teken ervoor.”

7 prioriteiten

Via dit akkoord werkt de gehele tuinbouwsector, van bloembollen tot aan glastuinbouw, samen met de overheden en kennis- en onderwijsinstellingen aan een vitale en toonaangevende Nederlandse tuinbouwsector. Via 7 prioriteiten zet de sector in op een circulaire, duurzame tuinbouw en verdere versterking van de internationale concurrentiepositie. De 7 prioriteiten zijn energie, modernisering van het tuinbouwareaal, vers-logistiek, gezonde planten en mensen, innovatie, arbeidsmarkt en onderwijs en internationalisering.

Klimaatakkoord

Deze prioriteiten overstijgen de draagkracht en slagkracht van de individuele bedrijven, brancheorganisaties en ketens. Op basis van het akkoord dat op 14 maart is ondertekend, conformeren alle partijen zich aan een uitvoeringsagenda voor de komende jaren. Daarin staat wat de sector gaat doen om de gemeenschappelijke doelen te bereiken. Deze doelen sluiten aan op de visie van het ministerie van LNV ‘Waardevol en Verbonden’ en het nationale ‘Klimaatakkoord’.

Koploper

Jaap Bond, voorzitter van Greenports Nederland, opende het Nationaal Tuinbouwcongres dat werd georganiseerd door Greenports Nederland en Greenport Holland. “Met dit Tuinbouwakkoord slaan we als gehele sector de handen ineen, om mondiaal koploper te blijven en als tuinbouw bij te dragen aan maatschappelijke opgaven,” aldus Bond.

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: