Kennisplatform voor noord holland

Van der Heijden (MVO Nederland): ‘BAM laat zien dat verduurzaming wel degelijk winstgevend kan zijn’

Geplaatst op 14 februari 2023
Van der Heijden (MVO Nederland): 'BAM laat zien dat verduurzaming wel degelijk winstgevend kan zijn'

Om de duurzaamheidsdoelen van 2030 te halen, moeten we als maatschappij nog een flinke slag slaan. Daarbij is een grote rol weggelegd voor bedrijven: zij hebben immers de innovatie- en investeringskracht om grote veranderingen teweeg te brengen. Daarbij kunnen verduurzaming en winstgevendheid hand in hand gaan, zo bewijst BAM. Laten we dit succesverhaal aangrijpen om de broodnodige versnelling op twee manieren in gang te zetten: door duurzaamheid het belangrijkste criterium te maken in aanbestedingen, en door kennis over innovaties breder te delen. Maria van der Heijden, directeur-bestuurder, MVO Nederland vertelt hoe ze tegen de ontwikkelingen aankijkt.

BAM bestelde een zware funderingsmachine op een accu – die überhaupt nog niet bestond. Door kennis te delen en samen te werken met de producent werd het een winstgevende business case voor beide partijen. Inmiddels is er interesse vanuit Duitsland en Scandinavië voor de machine.

Winstgevende verduurzaming

Het voorbeeld van BAM laat zien dat verduurzaming wel degelijk winstgevend kan zijn. Pilotprojecten en innovatietrajecten in de bouwsector laten precies datzelfde zien. Vanuit ons sectornetwerk bij MVO Nederland zien we echter dat deze innovaties vaak op individueel bedrijfsniveau worden ontwikkeld, en dat opgedane kennis veel meer gedeeld zou kunnen worden. Ook vanuit de overheid worden pilots en innovatietrajecten gestimuleerd. Met de stikstofproblematiek, het feit dat we in 2030 circulair moeten bouwen én de bouw in dat jaar CO2-neutraal moet zijn, is het nu tijd voor een opschaling van dit soort innovatieve initiatieven. Daarvoor zijn twee dingen nodig: overheden en private opdrachtgevers moeten duurzaamheid het belangrijkste criterium maken in inkoop(beleid), en bewezen effectieve innovaties opschalen door kennisdeling.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: