Kennisplatform voor noord holland

Veiligheid in de Waarderpolder staat voorop, samenwerken spreekt vanzelf

Geplaatst op 13 oktober 2023
Veiligheid in de Waarderpolder staat voorop, samenwerken spreekt vanzelf.

De Waarderpolder is hét businesspark van Haarlem en de perfecte plek om te ondernemen. Centraal gelegen in de Metropoolregio Amsterdam, een kwartier van Schiphol, met een eigen treinstation en vijf minuutjes op de fiets vanuit de historische binnenstad en prachtig gelegen langs het Spaarne. Het is niet voor niets dat zo’n 1400 kleine, middelgrote, grote én enkele internationale bedrijven zich hier hebben gevestigd en floreren.

Samenwerken aan veiligheid, kwaliteit en uitstraling

De Waarderpolder is een dynamisch bedrijventerrein waar veel bedrijven samenwerken. Niet alleen met elkaar, ook met de gemeente. Deze samenwerking is georganiseerd in de Stichting Parkmanagement Waarderpolder (SPW).

Parkmanagement voert de afspraken uit

Parkmanagement Waarderpolder (PW) is hét aanspreekpunt voor alle bedrijven in de Waarderpolder. Parkmanagement regelt de collectieve beveiliging, voert regie op het onderhoud en biedt diensten en advies aan bedrijven over tal van zaken.

Parkmanagement werkt aan veiligheid, kwaliteit en uitstraling van Haarlem Business Park Waarderpolder. Andere belangrijke thema’s zijn: duurzaamheid, onderhoud, huisvesting en het verbinden van bedrijven en scholen voor stageplaatsen en werkervaringsplekken.

Hoe is de samenwerking in de Waarderpolder geregeld?

De ondernemers in de Waarderpolder – vertegenwoordigd door ondernemersvereniging IndustrieKring Haarlem (IKH) – werken al jarenlang samen met de gemeente Haarlem. Dat heeft veel opgeleverd, zoals de fly-over over de A200 en de Schoterbrug. Ook de vergroening en verduurzaming van het terrein worden erdoor aangejaagd, met bijvoorbeeld inmiddels 23.000 zonnepanelen op bedrijfsdaken.

Convenant Waarderpolder

De IKH en de gemeente Haarlem sluiten elke 5 jaar een Convenant Waarderpolder. In het convenant staan afspraken tussen de IKH en de gemeente Haarlem en hun intenties. Op dit moment wordt gewerkt aan de afspraken in het vierde convenant dat geldt tot en met 2025. Het convenant is uitgegroeid tot een ‘regeerakkoord’ voor de Waarderpolder.

Bijzonder is ook dat door deze hechte samenwerking de stichting Parkmanagement flexibel is en snel kan inspelen op ontwikkelingen in de maatschappij en op de markt. Voorbeelden zijn: laadpalen, energielekken, vluchtelingen op de arbeidsmark en een belangrijke stap richting een eigen warmtenet voor het bedrijventerrein dat gebruik gaat maken van restwarmte van het datacenter dat in de Waarderpolder is gevestigd.

Waarom een warmtenet?

De gemeente Haarlem en de Industriekring Haarlem hebben in het convenant Waarderpolder afgesproken te verduurzamen om de klimaatdoelen te halen. Met het aansluiten op het warmtenet kunnen de bedrijven in de Waarderpolder de gebouwen aardgasvrij verwarmen, waardoor de CO2-uitstoot van de bedrijven en dus ook van de hele Waarderpolder daalt. Op weg naar een aardgasvrije Waarderpolder!

Economische visie

Naast het convenant is er de Economische visie Haarlem die richting geeft aan het economisch beleid op de lange termijn. Daarin staat onder meer dat Haarlem een woon- én werkstad moet blijven. Volgens de visie kan dat door de bestaande werkgebieden intensiever te gebruiken en aantrekkelijker te maken.Het doel is het behouden, stimuleren en aantrekken van werkgelegenheid.

BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) Waarderpolder

De bedrijven in de Waarderpolder hebben gekozen voor een BIZ en investeren samen in het gebied. Stichting Parkmanagement faciliteert de ondernemers hierin.

De BIZ Waarderpolder levert ondernemers verschillende voordelen op. Dankzij de BIZ is er elke avond en nacht en het gehele weekend surveillance in het gebied. Jaarlijks worden ruim 2.000 alarmmeldingen opgevolgd door de surveillant. Het aantal inbraken en incidenten blijft hierdoor al jarenlang laag. De financiering is via de BIZ voor vijf jaar geregeld en de kosten worden eerlijk verdeeld over alle bedrijven; iedereen betaalt, iedereen profiteert.

Goed regionaal imago

In de Waarderpolder hebben we al jarenlang een laag aantal inbraken per jaar. Daarnaast zijn er zeer weinig schades, vernielingen en incidenten en heeft de Waarderpolder een goede naam in de regio en daarbuiten. Deze positieve gegevens komen voort uit de BIZ Waarderpolder. Daar is collectieve beveiliging voor nodig. En dat werkt! Meer informatie vind je op de website www.waarderpolder.nl.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: