Kennisplatform voor noord holland

Vijf gebieden in MRA slaan handen ineen voor versneld energiebesparen

Geplaatst op 23 maart 2023
Vijf gebieden in MRA slaan handen ineen voor versneld energiebesparen

De noodzaak om energie te besparen was al hoog met het oog op de klimaatcrisis, de stijgende energieprijzen, groeiende ambities om in 2030 energieneutraal of Paris Proof te zijn maar daar kwam dit jaar ook de aanval van Rusland op Oekraïne bij. Dit was laatste was aanleiding voor het ontstaan van een actienetwerk binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) met verschillende focusgebieden om versneld energie te besparen, de kantoorgebieden zijn daar één van.

Green Business Club Zuidas en Green Business Club Sloterdijken hebben hierin een trekkersrol en werkten een conceptplan uit hoe versneld energie te besparen en hoe kantoorgebieden verantwoordelijkheid laten zien. Binnen de MRA zijn ook BIZ Knowledge Mile en verschillende bedrijven uit Zuidoost betrokken. Er is een plan van aanpak voor collectieve quick wins binnen de kantoorgebieden waar voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken ook financiering beschikbaar is gesteld. De aanpak versneld energiebesparen bestaat uit drie onderdelen.

  • 1) Lichten uit Energiebesparing begint bij het voorkomen van verspilling; onnodig brandende lichten is hier een zichtbaar voorbeeld van. GBC Zuidas was met dit thema al bezig in lijn met de ambitieverklaring 2025 en versnelde nu met het project Zuidas doet het licht uit en maakte indrukwekkende beelden van het gebied. Verschillende bedrijven committeerden zich. Een donkere Zuidas realiseer je samen en de toezegging van veel participanten van GBC Zuidas zorgde voor veel mediabreik voor het de eerste stap in het project. Ook Sloterdijken omarmt de ambitie en is bezig met een nulmeting. BIZ Knowledge Mile startte eind december vorig jaar met Knowledge Mile doet het licht uit, in Almere en Zuidoost is de campagne in de maak. Overigens houdt energiebesparing niet op buiten de MRA. Verschillende GBC’s in het land werken al hard aan energie(besparende) projecten. GBC Zuidas participant ABN AMRO deelde tijdens een online kennissessie hoe zij hun hoofdkantoor donker kreeg.
  • 2) Échte impact klimaatsystemen duurzamer instellen Hoewel ook het voorkomen van onnodige brandende verlichting zorgt voor energiebesparing, is het vooral het zichtbaar maken van het probleem en de kansen. De echte impact valt te maken door aanpassingen aan de klimaatsystemen, vandaar de tweede stap in de projectaanpak. Kan de temperatuur in de winter omlaag en – belangrijker nog voor kantoorgebouwen – in de zomer omhoog? Valt er winst te behalen door systemen ’s nachts en in het weekend aan te passen? De aanpak stimuleert bedrijven hier maatregelen in te nemen en faciliteert kennisdeling tussen organisaties hoe dit (intern) voor elkaar te krijgen, zoals bijvoorbeeld ING. De vijf gebieden uit de MRA én nog eens vijf Green Business Clubs elders in het land werken aan een gezamenlijke aanpak en campagne.
  • 3) Inzicht ontbreekt routekaarten naar Paris Proof De derde stap in de projectaanpak, loopt parallel aan de eerste twee stappen. Het focust op het probleem dat het bij gebouwen soms ontbreekt aan inzicht in daadwerkelijk verbruik, zeker in het geval van bedrijfsverzamelgebouwen. Daarnaast kan de aanwezigheid van duurzame techniek, een BREEAM In-Use certificering op de pijler assett en/of het hebben van relatief goede labels zorgen voor energie-efficiëntie op papier, resulteren in niet-gevoelde urgentie bij gebouweigenaren en -gebruikers. Bovendien zegt deze energie-efficiëntie op papier nog niets over de daadwerkelijke prestatie.

    Door het maken van routekaarten van kantoorgebouwen, wordt inzichtelijk gemaakt welke informatie ontbreekt, hoe er op de korte termijn energie bespaard wordt en wat de route is richting Paris Proof in 2030. De eerste drie routekaarten in Zuidas zijn afgerond, het begin van een database van bijna dertig routekaarten.

    Wil je meer weten over het actienetwerk 15% GasTerug, haar manier van werken, de deelnemers, verschillende acties die plaatsvinden en concrete bespaartips? Kijk op ikzetookdeknopom.nl. Meer informatie over de Green Business Clubs en hun projecten? Kijk op https://greenbusinessclub.nl/landelijk.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: