Kennisplatform voor noord holland

Voormalige telefooncentrale aangewezen als gemeentelijk monument

Geplaatst op 8 april 2020
Voormalige telefooncentrale aangewezen als gemeentelijk monument

De voormalige telefooncentrale in Randwijck is aangewezen tot gemeentelijk monument vanwege de cultuurhistorische waarde. De buitenkant van het gebouw is gaaf behouden gebleven en daardoor monumentwaardig, oordeelt de onafhankelijke adviesorganisatie MOOI Noord-Holland.

Het pand aan Schokland 14 is een ontwerp van de Rijksgebouwendienst. De cultuurhistorische waarde zit in het feit dat de voormalige telefooncentrale een zichtbaar bewaarde herinnering is aan het lokale en nationale telefoonwezen dat in de twintigste eeuw een stormachtige ontwikkeling doormaakte. Hoewel het pand op nationaal niveau niet uniek is, is het als nutsgebouw voor de gemeente Amstelveen wel degelijk bijzonder schrijft MOOI Noord-Holland op 3 december 2019 in haar onderbouwing. De Erfgoedcommissie adviseerde het college dan ook om het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Geschiedenis

“De voormalige telefooncentrale is een ankerpunt binnen de ontwikkeling van de telefonie in de twintigste eeuw en laat zien hoe zorgvuldig de Rijksgebouwendienst dit soort voorzieningen ontwierp”, zegt wethouder Herbert Raat (monumenten). “In samenhang met de omringende bebouwing uit de jaren zestig is het ook van grote stedenbouwkundige waarde. Het laat goed de historische ontwikkeling van het gebied zien. Wij hechten er grote waarde aan om de geschiedenis van Amstelveen zoveel mogelijk te bewaren voor latere generaties.”

Herbestemming

Tot december deed het pand dienst als Europees Go Centrum. Het interieur van de voormalige telefooncentrale is zodanig gewijzigd dat het in zijn geheel buiten de bescherming als gemeentelijk monument valt. “Dit maakt mogelijke herbestemming van het gebouw makkelijker”, zegt wethouder Floor Gordon (ruimtelijke ordening). “De buitenzijde is helemaal gaaf gebleven.”

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: