Kennisplatform voor noord holland

WaterCampus Leeuwarden als uniek innovatie-ecosysteem

Geplaatst op 11 juli 2022
WaterCampus Leeuwarden als uniek innovatie-ecosysteem

Dat de wereld waarin we leven voor grote uitdagingen staat is een cliché, maar daarom niet minder waar en de urgentie wordt steeds groter. Alleen al het snelgroeiende tekort aan veilig en schoon water vraagt om innovatieve oplossingen op tal van terreinen. Van sanitatie tot drinkwater en van huishoudens tot industrie; hoe we omgaan met het schaarse water zal wereldwijd drastisch moeten veranderen.

Als Europese Watertechnologie Hub speelt WaterCampus Leeuwarden en de daar gevestigde Water Alliance bij al deze ontwikkelingen een belangrijke en verbindende rol. Niet alleen als kraamkamer van baanbrekende innovaties, maar ook als business developer, internationale matchmaker en als verbinder tussen diverse sectoren en markten. Goed voor de BV Nederland. Zes vragen aan manager entrepreneurship Ronald Wielinga.

Om maar met de deur in huis te vallen. Wat is WaterCampus Leeuwarden?

WaterCampus Leeuwarden is een uniek samenwerkingsverband van private en publieke organisaties, bedrijven en overheden. Het is een buitengewoon innovatie-ecosysteem dat innovatie in vrijwel alle aspecten van Watertechnologie kan starten, stimuleren en versnellen. Innovatie verwijst naar het hele proces: van eerste idee tot wereldwijde implementatie in de markt en samenleving. Het innovatievermogen is gericht op watertechnologie, maar richt zich ook op gerelateerde thema’s als bodemvruchtbaarheid, terugwinning van hulpbronnen, herbebossing en schone energie. De WaterCampus is het fysieke knooppunt van de Nederlandse watertechnologiesector en heeft de ambitie om deze sectorverbindende rol voor heel Europa te vervullen, met wereldwijde connecties en impact.

Wat doet een manager entrepreneurship eigenlijk?
Mijn belangrijkste taak is het leggen van verbindingen. En: zorgen dat bedrijven die waar dan ook in Nederland bezig zijn met interessante ontwikkelingen op het gebied van watertechnologie, of daarmee verbonden activiteiten, hulp kunnen krijgen. Dat kan zijn bij export, maar ook bij alle andere facetten die bij ondernemerschap komen kijken.

Waarom is dat belangrijk?
Deze vraag is eigenlijk op een aantal niveaus te beantwoorden. Allereerst speelt de watersector een cruciale rol bij het oplossen van mondiale vraagstukken, zoals klimaatverandering. We kunnen deze mondiale uitdaging alleen tackelen als we in staat zijn onze inventies ook succesvol naar de praktijk te brengen.

Naast het oplossen van maatschappelijke uitdagingen is de watersector zowel op nationaal als zeker ook op regionaal niveau enorm belangrijk voor onze economie. Door in te zetten op groei, spin-off en acquisitie kunnen we de sector nog sterker maken, met duidelijke effecten op onder andere werkgelegenheid. Het gaat niet alleen om het ondersteunen van watertech-bedrijven, maar ook om ervoor te zorgen dat uiteindelijk toeleveranciers en maakindustrie kunnen profiteren van meer entrepreneurship in de sector.

Hoe zou jij de watertechnologiesector willen kenschetsen?
Het merendeel van de mensen die werkzaam is in onze sector is enorm gepassioneerd en vooral ook sterk gedreven door inhoud. In de sector zijn slechts enkele grotere spelers actief. Het gros van de sector bestaat uit kleine bedrijven die een of meerdere niche-oplossingen in de markt willen zetten en dit doen met enorm gepassioneerde mensen. En dat moet vooral ook zo blijven. Maar te vaak zie ik technologisch gezien fantastische producten voorbijkomen waarbij het ontbreekt aan een goed doordachte businesscase. Of kennis over de wijze waarop een organisatie opgezet zou moeten worden. Het zou enorm goed zijn als er in de sector wat meer ondernemerschap zou komen.

Waar zie jij kansen voor Nederlandse bedrijven?

De watersector is een sector die, zeker in ontwikkelde landen, zijn zaakjes goed op orde heeft. De belangrijkste kansen liggen in mijn ogen dan ook op de raakvlakken met andere sectoren. Denk bijvoorbeeld aan de landbouw en de industrie. De ontwikkeling rond nieuwe grondstoffen zoals PHA, waar Paques Biomaterials (spin-off van Paques, een groot en succesvol Nederlands watertechnologiebedrijf, red.) samen met diverse waterschappen en HVC (groot en innovatief afval- en energiebedrijf in Nederland, red.) momenteel hard aan werkt, vind ik hiervan een goed voorbeeld. Maar ook van een bedrijf als SusPhos en CE-Line verwacht ik de komende jaren veel. Kortom, kansen genoeg!

Wat vind je zelf het mooiste van je vak?

Het mooiste van mijn vak vind ik het als een startup echt tot ontwikkeling komt en ik weet dat dit mede komt door de support die wij hebben kunnen geven. Zelf ben ik helemaal niet iemand die graag in de schijnwerpers staat, maar ik ben wel enorm resultaatgericht. Dus zien dat er echt goede resultaten voortkomen uit het werk dat je doet, geeft mij enorm veel energie. En ik hou enorm van vernieuwing. Nieuwe omgevingen, nieuwe mensen, nieuwe projecten. En ook dit krijg ik in mijn vak op een presenteerblaadje aangeboden. Allemaal top dus.

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: