Kennisplatform voor noord holland

‘Wij zetten volop in op transitiebrandstoffen’

Geplaatst op 30 juni 2021
‘Wij zetten volop in op transitiebrandstoffen’

Koole Terminals heeft een duidelijke ambitie op het gebied van duurzame brandstoffen. Het internationaal actieve bedrijf, actief in de opslag en het transport van vloeibare lading, werkt onder andere in de havens van Rotterdam en Amsterdam aan haar groene ambities. “We vinden dat ook wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen om de wereld wat duurzamer te maken. Dat is een duidelijk speerpunt in ons beleid.”

CEO John Kraakman vertelt er enthousiast over. “Voor ons liggen de duurzame accenten meer in de Rotterdamse dan in de Amsterdamse haven, maar ook op laatstgenoemde locatie kijken we zeker met partners naar de mogelijkheden.” De bevlogen directeur vervolgt: “Als bedrijf zijn wij op drie fronten actief waar het gaat om duurzame brandstof: schepen, automotive en de luchtvaart. We raffineren milieuvriendelijke brandstoffen voor (container)schepen, onder andere voor Maersk. Op één van onze installaties in Rotterdam raffineren en blenden we biocomponenten om het CO2-gehalte van scheepsbrandstoffen te verbeteren.”

Schepen, automotive en de luchtvaart

“We werken ook met een partij aan de ontwikkeling van synthetische scheepsbrandstoffen. Dat wordt geproduceerd uit lignine, een vloeistof die voortkomt uit geperst hout. Lignine heeft een hoge energiewaarde, waardoor het gebruikt kan worden in scheepsbrandstof. Onder andere producent Vertoro is hier heel goed mee bezig.”
Op het automotive vlak werkt Koole aan de vergroting van de distributie van bio-ethanol. “We laden grote volumes bio-ethanol – gemengd met benzine – op vrachtwagens, dat distribueren we met behulp van dienstverleners naar tankstations. Op één van onze terminals blenden we ook biodiesel, ook dat gaat richting tankstations.”
Ook ten aanzien van de luchtvaart timmert Koole aan de weg. “We zijn sinds vorig jaar samen met onze partner Neste bezig met de eerste raffinaderij voor duurzame brandstof in de haven van Rotterdam. We produceren daar duurzame vliegtuigbrandstof, gemaakt vanuit afvalstoffen zoals afgewerkte frituurolie. Neste is wereldwijd de grootste producent van hernieuwbare diesel uit afval- en reststoffen.”

Kraakman somt de drie modaliteiten en hun kenmerken vlot op. “We zijn er enthousiast over en we zijn druk bezig met het uitrollen van alle stappen die nodig zijn om energiegebruik verder te verduurzamen.”

Distributie, opslag en raffinaderij

Koole Terminals heeft een wijde range aan producten, de bedoeling is dat duurzame componenten daar een steeds groter deel van gaan uitmaken. “Wij hebben vier miljoen kubieke meter tankopslag in operatie, verdeeld over een brede groep aan producten: van levensmiddelen en olie tot biobrandstof en smeeroliën, van scheepsbrandstoffen tot minerale componenten. Echt een breed spectrum. Naast opslag is vooral in Rotterdam ook de raffinaderij heel actief.”

In Amsterdam heeft Koole Terminals een brede mix aan producten in opslag en distributie. “Van melasse tot raapolie, zonnebloemolie en plantaardige olie, en grondstoffen voor de productie van duurzame brandstoffen. Dat laatste is in de Amsterdamse haven een behoorlijke vlucht aan het nemen: het verzamelen en opslaan van duurzame grondstoffen. Daar hebben we de afgelopen jaren een behoorlijke positie in verworven.”

Transitiebrandstoffen

John Kraakman verduidelijkt dat Koole Terminals samen met andere partijen goed kijkt naar de ontwikkeling van duurzame brandstoffen zoals waterstof, maar momenteel vooral volop inzet op transitiebrandstoffen zoals biodiesel en bio-ethanol. “De zogenoemde ‘renewables’. Samen met de grote oliemaatschappijen kijken we hoe we onze stromen steeds verder kunnen verduurzamen. Ook Neste is daarin een hele belangrijke partner: zij doen eigenlijk het meest ingewikkelde werk, wij distribueren en raffineren.”

Voorlopig draait de wereld nog op fossiele brandstoffen. De transitie naar een écht groene infrastructuur op zowel de weg, als het water en in de lucht, duurt nog een flink aantal jaren. “Wij combineren de vraag van nu met de vraag van morgen. We hebben tientallen miljoenen geïnvesteerd in de raffinaderij met Neste in Rotterdam, maar het percentage aan duurzame vliegtuigbrandstof is nog maar zeer beperkt. Je moet bij zoiets gewoon niet meteen zeggen: ‘dat gaat nooit wat worden’. Alle mooie dingen beginnen klein. We moeten er met z’n allen hard aan werken om de volumes te vergroten. Voor ons is de vergroening van ons productportfolio een hele duidelijke trigger om die ambitie goed voor ogen te houden.”

Groene focus

Kraakman vervolgt: “Wij hebben een duidelijke visie: wij willen een rol spelen in de supply chain van duurzame brandstoffen. In het segment waarin wij zitten spelen wij al een mooie rol en is onze focus op duurzaamheid duidelijk. Dat komt ook doordat wij al vijftien jaar werken aan de verduurzaming van de opslag van grondstoffen voor duurzame energieproducten. De opslag van deze ‘renewable energy’ op zich, groeit al zeer hard.” Een aantal jaren geleden heeft Koole Terminals de Botlek terminal overgenomen, met juist dit doel voor ogen. “Op die terminal, met zo’n anderhalf miljoen kubieke meter ruimte, hebben we zwaar de focus gelegd op de opslag van onder andere biobrandstof. We hebben daarin grote stappen gezet.” Ook de groene focus van aandeelhouder JP Morgan Asset Management stimuleert Koole Terminals om het vizier richting een duurzame horizon te houden. De wereldleider op het gebied van vermogensbeheer investeert flink in bedrijven die verduurzaming bovenaan op de agenda hebben staan. “Zonneparken in Amerika en Europa, windmolenparken, watermanagement: hun strategie is duidelijk. Dat geeft ons een duidelijke stimulans én de drive om ervoor te zorgen dat wij onze verantwoordelijkheid hierin blijven nemen. Dat helpt ons om door te zetten en de nodige investeringen te doen.”

Circulair plastic

Ook de zeer ambitieuze visie van zowel de gemeente Amsterdam als havenbedrijf Port of Amsterdam werken stimulerend voor de activiteiten van Koole in de Amsterdamse haven. “Zij leggen de lat zeker hoog. Dat is absoluut te prijzen, ik hoop dat het ook daadwerkelijk gaat lukken in dat tempo. Intussen staan wij uiteraard ook niet stil in Amsterdam. Naast alles dat ik al genoemd heb, kijken we bijvoorbeeld ook met partners naar de circulaire verwerking van plastics: hoe kun je plastic afval verwerken zodat het de basis vormt van een nieuwe stof?”

Isolatie opslagtanks

De directeur weet dat er nog veel werk te verzetten is: “Het is best een uitdaging om met elkaar voldoende grondstoffen te verzamelen om nieuwe producten te maken. Bepaalde afvalstromen worden bijvoorbeeld steeds hoger gewaardeerd in prijs, omdat de vraag ernaar stijgt. Als die prijs hoger wordt dan die van zuiver plantaardige olie, blijft het aantrekkelijker om die olie als grondstof te gebruiken.” Maar Kraakman is zeker niet pessimistisch. “Er is wereldwijd echt een goede beweging gaande, waar wij volop in meedraaien. Er gaat alleen veel tijd, geld en ook energie in zitten.” En het besparen van energie draagt ook bij, weet men bij Koole Terminals. “Er gaat veel energie verloren bij de opwarming van opslagtanks: daarvoor wordt warm water en stoom gebruikt. Om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van die warmte en niet onnodig energie te verliezen, moet je die tanks goed en volledig isoleren. Vooral dat laatste is belangrijk: óók het dak van de tank moet je isoleren. Wij zijn daar al jaren actief mee bezig: zo veilig, schoon en efficiënt mogelijk werken. Ook dat helpt mee op de weg naar verduurzaming. We hebben nog genoeg te doen de komende jaren!”

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: