Kennisplatform voor noord holland

Zaanstreek-Waterland wil alle (grote) daken vol met zonnepanelen

Geplaatst op 26 april 2021
Zaanstreek-Waterland wil alle (grote) daken vol met zonnepanelen

Om de ambities uit het Nationaal Klimaatakkoord te halen willen de acht gemeenten uit Zaanstreek-Waterland grootschalig inzetten op het principe: “alle daken vol” met zonnepanelen. Daarnaast worden de mogelijkheden voor het opwekken van windenergie verder onderzocht in een aantal gemeenten. Hiermee levert de deelregio met behoud van natuurlijke waarden van het landschap en het karakter van het gebied een haalbare bijdrage aan de Regionale Energiestrategie van energieregio Noord-Holland Zuid.

Publicatie en vaststelling van de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid

De Regionale Energiestrategie (RES) van Noord-Holland Zuid is op 21 april 2021 gepubliceerd en klaar voor besluitvorming door gemeenten, provincie en waterschappen. Het document is het resultaat van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten. In de RES staat hoe de regio de ambitie van 2,7 TWh aan wind- en zonne-energie in 2030 wil realiseren en hoe zij de warmtetransitie wil versnellen.

Veel draagvlak voor zonne-energie

De deelregio Zaanstreek-Waterland omvat acht gemeenten: Zaanstad, Beemster, Edam-Volendam, Purmerend, Oostzaan, Wormerland, Landsmeer en Waterland. Tijdens sessies met professionele stakeholders, bestuurders, geïnteresseerden en belanghebbenden is steun uitgesproken voor het opwekken van zonne-energie door maximale benutting van beschikbare daken (met een capaciteit voor meer dan zestig panelen) en op grote parkeerplaatsen, met behoud van landschappelijke en recreatieve waarden. In een aantal gemeenten wordt ook gekeken naar zonne-energie op uitgeefbare (of niet in gebruik genomen) gronden op bedrijventerreinen. Er waren ook veel vragen over wat de RES concreet gaat betekenen voor het landschap. Deze behoefte aan concretisering wordt dit jaar opgepakt met het uitwerken van de zoekgebieden met belanghebbenden.

In Zaanstreek-Waterland zijn sommige gebieden afgevallen of toegevoegd

In een uitgebreid proces is opgehaald waar mogelijkheden zijn om grootschalig duurzame energie op te wekken. Dit vanuit het perspectief van natuur en milieu, de kosten, de impact op het elektriciteitsnetwerk, gezondheid en de maatschappelijke impact. En dat is niet zonder slag of stoot gegaan.

De uitgeefbare (niet in gebruik genomen) gronden op bedrijventerreinen vallen af voor het opwekken van zonne-energie op de grondgebieden van Zaanstad, Beemster en Edam-Volendam. Op het grondgebied van gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan en Wormerland komen geen windzoekgebieden langs de A7 en ten noorden van de A10.

Naast deze generieke zoekgebieden staan er op de kaart nog vier ‘specifieke’ zoekgebieden in Waterland en Zaanstad waar de mogelijkheden voor zonne- en/of windenergie verder worden onderzocht. Dit zijn de zoekgebieden zon op de Bukdijk (Waterland), wind bij de Nes (Waterland), zon en wind in het Noordzeekanaalgebied (Zaanstad) en zon langs de A7 (berm), A8 en ten noorden van de A10. De haalbaarheid, wenselijkheid en invulling hiervan worden verder verkend.

Informatieavond over de RES

Op woensdag 28 april (20.00-21.00 uur) wordt een online toelichting gegeven op de keuzes die de regio maakt. Hoeveel wil de regio gaan opwekken tot 2030? Waar liggen de zoekgebieden? Wat is een zoekgebied eigenlijk? Welke stappen volgen nog totdat uiteindelijk een vergunning kan worden verleend? En hoe kunnen bewoners en belanghebbenden hierover nog meepraten? De toelichting is voor iedereen te volgen via een livestream op https://energieregionhz.nl/informatieavond-res.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: