Kennisplatform voor noord holland

Zijn er ook nadelen aan verduurzaming in de agrarische sector?

Geplaatst op 10 oktober 2023
Zijn er ook nadelen aan verduurzaming in de agrarische sector?

Verduurzaming in de agrarische sector wordt over het algemeen gezien als een positieve ontwikkeling. Of het nu gaat om biologische landbouw, precisielandbouw of de inzet van duurzame energie, de stappen naar een milieuvriendelijker boerenbedrijf lijken een win-winsituatie. Maar zoals bij veel complexe zaken, is het plaatje niet zo zwart-wit als het lijkt. Dus de vraag rijst: zijn er ook nadelen verbonden aan het verduurzamen van de agrarische sector?

Economische implicaties voor boeren

De financiële belasting voor boeren die willen verduurzamen kan aanzienlijk zijn. Hoewel er subsidies en steun zijn voor degenen die overstappen naar meer duurzame praktijken, zijn de initiële kosten vaak hoog. Bijvoorbeeld bij zonnepanelen voor agrarische bedrijven. Er zijn vaak vele vierkante meters dak die bedekt kunnen worden, maar deze investering is initieel erg hoog. Het is aangetoond dat veel boeren graag willen verduurzamen en hier voor open staan, maar waar moeten zij deze investering van betalen?

Denk ook eens aan de transitie naar biologische landbouw, dit vereist een volledige omslag in het productiesysteem, waarbij mogelijk land braak moet liggen, en gewasopbrengsten in de beginjaren lager kunnen zijn. Dit kan financiële druk leggen op boeren, vooral die met kleinere bedrijven die misschien niet de reserves of toegang tot krediet hebben om deze overgangsperiode te doorstaan.

Milieu-impact van verduurzaming

Het lijkt tegenstrijdig, maar sommige methoden van verduurzaming kunnen ook nadelen hebben voor het milieu. Neem bijvoorbeeld het gebruik van biomassa als een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Afhankelijk van de bron kan biomassa leiden tot ontbossing en een netto negatieve impact op de koolstofcyclus. Ook kunnen sommige vormen van precisielandbouw die gebruikmaken van drones en andere technologieën een aanzienlijke hoeveelheid energie verbruiken, wat op zijn beurt weer vraagt om duurzame energieoplossingen.

Sociale gevolgen en arbeidsomstandigheden

Verduurzaming betekent vaak ook mechanisering en automatisering, wat kan leiden tot minder werkgelegenheid in de sector. Bovendien kunnen de vaardigheden die nodig zijn voor deze nieuwe, meer technologische vormen van landbouw, heel anders zijn dan de traditionele vaardigheden die generaties lang zijn doorgegeven. Dit kan leiden tot een kloof in kennis en opleiding, en uiteindelijk sociale spanningen veroorzaken binnen agrarische gemeenschappen.

Terwijl de voordelen van verduurzaming zoals verminderde milieu-impact en potentieel langdurige economische voordelen evident zijn, komen deze niet zonder kosten. Deze kosten zijn niet alleen financieel, maar kunnen ook milieu- en sociaalgerelateerd zijn. Het is daarom cruciaal voor beleidsmakers, boeren en de bredere gemeenschap om een evenwichtige aanpak te hanteren bij het streven naar een meer duurzame agrarische sector. Verduurzaming is een complex proces dat een veelzijdige aanpak vereist, met oog voor alle mogelijke gevolgen.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: