Kennisplatform voor noord holland

Atlas Professionals: het draait altijd om mensen

Geplaatst op 9 april 2021
Atlas Professionals: het draait altijd om mensen

Als de onderzeeboten, fregatten en mijnenjagers van de Koninklijke Marine in Den Helder aan de kade liggen, worden de schepen continu gemonitord op storingen. Tot nu toe was dat de taak van de bemanningen. Die planning rondkrijgen werd steeds lastiger. Daarom gaat Atlas Professionals die mensen nu leveren.

Centrale walbewaking – CWB in marinejargon  – gaat om het veiligstellen van de systemen op de schepen. Bij CWB monitort een centralist vanaf de kade de systemen van alle aangemeerde marineschepen. Zodra er een storingsmelding is, stuurt die er een storingsmonteur en een veiligheidsmedewerker op af die na moeten gaan wat er precies aan de hand is. Dat maakt het werk zo divers. “Zo’n storing kan echt van alles zijn: een uitgevallen koelkast, condensvorming in een machinekamer, een lekkende leiding, een brandje – noem maar op. Zaak is dat de storingsmonteurs niet alleen het technische probleem, maar ook de specifieke consequenties ervan goed kunnen inschatten om vervolgens de situatie veilig te stellen en bij de juiste mensen melding te doen”, vertelt kolonel Eric Toebast, kapitein ter zee bij de Koninklijke Marine en nauw betrokken bij het traject om dit bewakingswerk uit te besteden aan een externe partij.

Civiel vs. militair

De stap om burgers structureel in te schakelen om bepaald werk bij de marine uit te voeren is ondermeer het resultaat van het adaptieve overheidsbeleid waarbij een groeiend aantal taken van defensie in samenwerking met civiele dienstverleners wordt uitgevoerd. “Denk aan transporten, het in dienst nemen van koopvaardijofficieren die nu door corona grotendeels zonder werk zitten en onderaannemers voor groot onderhoud.”  

Atlas Professionals werft en detacheert wereldwijd technisch en maritiem personeel, onder meer voor de industrie, offshorebedrijven en de energiesector. “Dat we nu samen met de marine in Den Helder mensen gaan opleiden en plaatsen vraagt wel om een bijzondere benadering”, vertelt Robin van Woerden. Hij is commercieel manager bij Atlas en samen met projectleider Tony Verschoor al sinds november 2020 bezig met de werving van de kandidaten voor de centrale walbewaking in Den Helder.

Gedegen selcetieproces

“Naast een gedegen selectieproces is een VGB-B verplicht om deel te nemen. Vanwege deze strenge screening door de MIVD vraagt dat proces meer tijd dan normaal; het duurt al gauw acht tot twaalf weken. De selectiecriteria van defensie betreffen met name opleidingsniveau, flexibiliteit en woonplaats.” De nieuwe centralisten, veiligheidsmedewerkers en storingsmonteurs worden straks in ploegen 24/7 ingezet in Den Helder. “Atlas Professionals en Koninklijke Marine gaan in elk geval zeven jaar samenwerken. De kandidaten krijgen een uitgebreide opleiding en dan ook snel een contract voor onbepaalde tijd, wat bijzonder is in deze tijd.”

Speciale klas

Voordat de kandidaten daadwerkelijk aan de slag gaan, volgen ze lessen in de speciale klassen die Atlas Professionals en de Koninklijke Marine daarvoor samen starten. “Misschien klinkt een storing in een koelkast niet ontzettend spannend. Bovendien zijn de mensen die we zoeken sowieso technisch geschoold op mbo-3 of mbo-4 niveau, zo’n koelkast op zich is a piece of cake. De uitdaging zit hem vooral in de verschillende type schepen van de marine – van onderzeeboot tot fregat en alles daartussen – en de enorme variëteit aan systemen die op die schepen zitten. Die diversiteit aan schepen vraagt van de mensen van de centrale walbewaking dan ook brede kennis van zaken, analytisch denkvermogen en een scherpe blik”, legt Van Woerden uit.

“Het uiteindelijke doel is dat de mensen in staat zijn om bij wat voor storing aan welk systeem op welk schip dan ook, de situatie veilig te stellen”, vertelt Jenny Post, projectcoördinator voor de centrale walbewaking van de Koninklijke Marine. En daar komt heel wat arbeidskracht bij kijken. “Hoe meer schepen er aangemeerd zijn, hoe meer mensen er stand-by moeten staan. Er zijn altijd één centralist, twee storingsmonteurs en twee veiligheidsmedewerkers. Die laatsten werken altijd in duo’s. Een storingsmonteur met een veiligheidsmedewerker dus: veiligheidsprincipe in geval van een calamiteit. Want eenmaal op een schip is de telefonische bereikbaarheid nihil.”

De eerste klas met de aankomend centralisten is gestart op 15 maart, over een paar weken beginnen de lessen voor de nieuwe storingsmonteurs. De veiligheidsmedewerkers krijgen een tweedaagse training. Het is de bedoeling dat de eerste burgers in september zelfstandig hun eerste diensten gaan draaien – in eerste instantie nog wel samen met ervaren militairen. Post: “Die kunnen zo ook actief hun kennis en ervaring overdragen aan de nieuwe collega’s.”


‘Dit is je kans’

In september moet een tweede klas starten voor storingsmonteurs, in januari 2022 de derde – er is plek voor zeker twintig kandidaten. “We zijn nog op zoek naar mensen, en de procedure loopt ook al. Dus heb je een technische achtergrond en spreekt de marine je tot de verbeelding? Dan is dit je kans”, zegt Verschoor, die speciaal voor dit project is gestationeerd in Den Helder.

Niet alleen marine

Atlas is zeker niet alleen bij de marine actief. Ook voor ‘gewone’ bedrijven in de techniek, offshore en windenergie werft de organisatie technisch personeel. “Daarbij is ons startpunt de wens van het bedrijf. Vanuit de specifieke functie-inhoud en de bijbehorende vereiste vaardigheden gaan we op zoek naar een geschikte kandidaat”, vertelt Van Woerden. “Ook al gaat het vaak om generieke technische skills, de specifieke functie- of bedrijfseisen maken wél het verschil.”

Dat Atlas daarbij kan putten uit een enorme, deels internationale pool met mensen is absoluut een pluspunt. “Technisch personeel is schaars, goede kandidaten vinden is dan ook stap één. Dat personeel vervolgens ook behouden – dat is nog veel belangrijker. Door maximaal te focussen op de ontwikkeling van speciale competenties en vaardigheden leveren onze mensen altijd meerwaarde. En daar profiteren alle partijen van: de bedrijven met betrouwbare en kundige vakmensen én de technische medewerkers met een uitdagende loopbaan bij interessante organisaties. Career meets business, zogezegd.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: