Kennisplatform voor noord holland

Bedrijfsgroei als dilemma

Geplaatst op 28 december 2020
Pavo

Outsourcen: totale focus op je business.

Een ondernemer die succes heeft en groeit met zijn bedrijf, kan voor een lastig dilemma komen te staan. ‘Doet’ hij zijn personeel zelf of besteedt hij de HR-taken uit? “Hoe groter je bedrijf, hoe meer tijd personeelszaken zal vergen. Terwijl een ondernemer zich juist in die groeifase nog meer op het échte werk wil storten.”

Je hart ligt bij je vak. Of dat nou accountancy, elektrotechniek, milieuadvies, fysiotherapie of meubeldesign is – je bent ondernemer geworden omdat je graag doet wat je doet. En als je daar goed in bent, groeit je bedrijf en neem je mensen aan. “In wezen is dat fantastisch, maar veel ondernemers komen na verloop van tijd dan in een spagaat: hoeveel procent van hun tijd besteden ze aan niet-vakgerelateerde zaken?”, vertelt Roy van der Pouw. Samen met zijn vader is hij eigenaar van PAVO Advice in Hoorn.

Outsourcing kan dan een goede oplossing zijn. Dat is voor veel ondernemers dan ook heel normaal. Boekhouding en ICT worden bijvoorbeeld al volop uitbesteed aan externe deskundigen. “En ook HR past prima in dat rijtje”, vindt Cees van der Pouw, mede-eigenaar van PAVO Advice. “Het is ook heel logisch. Als kleine ondernemer met een paar medewerkers kun je het personeelswerk nog prima zelf doen. Maar zodra je bedrijf naar tien medewerkers of meer groeit, wordt HR steeds meer een ‘last’.” Geen wonder eigenlijk. Want los van alle complexe wet- en regelgeving waar je aan moet voldoen, kent HR simpelweg een enorm breed palet aan werkzaamheden: personeelsdossiers onderhouden, financiële afhandeling, implementatie van allerlei werknemersregelingen, ontwikkelingsplannen, subsidies, thuiswerkbeleid, enquêtes… “Dat alles vraagt gewoon veel aandacht, is onze ervaring. Je raakt gemakkelijk het spoor bijster.”

Bijna 24/7

Van het aannemen van nieuwe medewerkers tot en met de uitdiensttreding en alles daartussen: het team van PAVO Advice heeft alle kennis in huis om ondernemers met tien tot honderd of meer medewerkers op HR-vlak bij te staan. Dankzij de diverse achtergronden van de mensen in het team, is geen vraag of kwestie ze te gek. “Elke klant heeft bij ons één vast contactpersoon. Maar die kan wél leunen op de expertise van het voltallige team. Niemand weet alles, maar samen weten we ontzettend veel”, zegt Roy van der Pouw.

Extra voordeel is dat ze – dankzij die brede kennis in het team – optimaal kunnen opereren als strategisch partner voor hun klanten. “Ook bij vraagstukken rondom verdere groei van het bedrijf, financiële kwesties of andere ondernemerszaken denken wij mee of vervullen we een adviserende rol.” Tijdelijke projectondersteuning bij grotere organisaties die wel een eigen HR-afdeling hebben komt ook voor. Denk aan op zichzelf staande projecten zoals het opzetten van een functiehuis – een taak waar de vaste HR-functionaris geen tijd voor heeft, maar die prima door een externe partij kan worden uitgevoerd. 

Knelpunten in kaart

Eerste stap bij een nieuwe klant is een open gesprek over de exacte behoefte: waar liggen de problemen, wat zijn de knelpunten? Vervolgens vult de ondernemer online een vragenlijst in – de quickscan. “Wij stellen op basis van al die informatie een rapportage op, met specifieke aanbevelingen voor de oplossing van de knelpunten bij die ondernemer”, legt Cees van der Pouw uit. PAVO Advice werkt in principe met drie type producten: basis, basis plus en premium. Ook een tussenweg is mogelijk – uiteindelijk is de behoefte van het bedrijf leidend.

Klanten schakelen een expert van PAVO Advice op urenbasis in. “Dus of je ons nou inhuurt voor acht uur per week of voor dertig, je kunt wél elke dag bij ons terecht met vragen of om een onverwachte situatie te bespreken. In dat opzicht zijn we flexibeler dan een eigen, parttime HR-kracht. Die is per slot van rekening alleen beschikbaar op de vaste dagen van het dienstverband”, vertelt Cees van der Pouw. Met andere woorden: parttime kosten, fulltime lusten.

Ben jij al klaar met je personeelsplanning voor 2021? Belangrijke HR-trends voor 2021 zijn onder meer digitalisering, scholing en ontwikkeling en flexibel werken. Denk aan een verdere digitalisering van HR-taken, maar ook het faciliteren van thuiswerken en de digitale tools die dat verder optimaliseren. Van werkgevers wordt ook verwacht dat ze scholing en ontwikkeling van hun medewerkers steeds nadrukkelijker stimuleren – behoud van huidige medewerkers is van groot belang in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Hoe bind je mensen aan jouw organisatie? Zeker met het oog op het toenemend aantal thuiswerkers kan dat een flinke uitdaging zijn. En als laatste: Covid-19 zal ook komend jaar nog stevig invloed hebben – niet in de laatste plaats op het gezondheids- en verzuimbeleid bij bedrijven.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: