Kennisplatform voor noord holland

Bibliotheek Karmac opent taalhuis in Monnickendam

Geplaatst op 3 april 2019
Bibliotheek Karmac opent taalhuis in Monnickendam

Op 2 april 2019 verrichtte wethouder Ton van Nieuwkerk de officiële openingshandeling van het Taalhuis in de Karmac bibliotheek in Monnickendam. Doel van het Taalhuis is om een bijdrage te leveren aan de aanpak van laaggeletterdheid. Dit initiatief is een uitvloeisel van het vorig jaar gesloten regionaal Taalakkoord dat gemeente Waterland is aangegaan met twintig werkgevers uit de regio Zaanstreek-Waterland. Tijdens de bijeenkomst van 2 april zijn aan professionals en vrijwilligers handreikingen gegeven om de doelgroep van laaggeletterden te leren herkennen en op weg te helpen. Mevrouw Dorothy Borghardt – de Kat is aangesteld als coördinator van het Taalhuis.

Laagdrempelige voorziening
Wethouder Ton van Nieuwkerk: “Tijdens de startbijeenkomst van het Taalhuis gaf Stichting Lezen & Schrijven een toelichting op laaggeletterdheid. Daarnaast vertelde een taalambassadeur over zijn ervaring als voormalig laaggeletterde en wat het nu voor hem betekent om te kunnen lezen en schrijven. Hieruit blijkt maar weer eens hoe fijn en belangrijk het is als je kunt lezen en schrijven of weet om te gaan met een
computer. Het lijkt zo gewoon om over die vaardigheden te beschikken maar dat is het toch niet voor iedereen. Daarom ben ik blij met de komst van het Taalhuis. Zo’n laagdrempelige voorziening vind ik een aanwinst voor Waterland”.

Laaggeletterdheid
In gemeente Waterland heeft naar schatting zo’n 5 tot 8% van de bevolking van 18 jaar en ouder moeite meet lezen en schrijven,rekenen of omgaan me een computer. Laaggeletterdheid is vaak onzichtbaar omdat mensen zich ervoor schamen en het probleem verhullen. Landelijk is er veel aandacht voor de aanpak van laaggeletterdheid en gemeente Waterland heeft ook haar ambitie uitgesproken om niet alleen als werkgever maar ook in samenwerking met andere partners ondersteuning te bieden in de aanpak van laaggeletterheid.

Begeleiding
In de loop van 2019 is het Taalhuis steeds meer zichtbaar in de gemeente. Karmac verzorgt in samenwerking met de Stichting Lezen & Schrijven trainingen voor vrijwilligers die taalvrijwilliger willen worden. Daarnaast worden er diverse hulpmiddelen aangeschaft voor de doelgroep. Karmac streeft naar het begeleiden van zo’n 12 deelnemers op jaarbasis. Meer informatie hierover kan worden opgevraagd bij de taalhuiscoördinator van Karmac.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: