Kennisplatform voor noord holland

Cisco-studie ziet kritieke rol voor privacy als gevolg van pandemie

Geplaatst op 1 februari 2021
Cisco-studie ziet kritieke rol voor privacy als gevolg van pandemie

Cisco publiceerde onlangs de 2021 Data Privacy Benchmark Study, de vierde jaarlijkse editie van het onderzoek naar hoe bedrijven wereldwijd met privacy omgaan. Hieruit blijkt dat het belang van privacybescherming tijdens de pandemie is toegenomen en dat bedrijven die goede privacymaatregelen nemen daarvan steeds meer voordelen genieten. Het onafhankelijke, geanonimiseerde onderzoek analyseerde de antwoorden van 4.400 beveiligings- en privacyprofessionals in 25 landen – waaronder Nederland – en onderzocht de houding ten opzichte van privacywetgeving. Ook is gekeken naar de opkomst van het meten van privacy en het rapporteren van de uitkomsten aan het management.

In een tijd van ontwrichting en onzekerheid vanwege de pandemie werd plotseling persoonlijke informatie verwacht en soms zelfs geëist van mensen om de verspreiding van corona onder controle te krijgen. Tegelijkertijd zijn mensen een groot deel van hun leven online gaan leiden. Hierdoor is een trend die normaal jaren zou hebben geduurd in een stroomversnelling geraakt. Dit heeft de nodige uitdagingen opgeleverd op het gebied van privacy voor organisaties die zich aan de wet willen houden, de verspreiding van de pandemie willen voorkomen en tegelijkertijd de rechten van individuele werknemers willen eerbiedigen. Consumenten en het grote publiek maken zich steeds meer zorgen over de manier waarop hun persoonlijke gegevens worden gebruikt.

Nederland

In veel gevallen wijken de uitkomsten van het onderzoek in Nederland niet veel af van de gemiddelden. Belangrijke uitzondering betreffen de investeringen in privacy en de zakelijke voordelen die daarmee behaald worden. Gemiddeld wordt in Nederland door organisaties ruim 2,5 miljoen euro geïnvesteerd in privacy, terwijl de gemiddelde investeringen wereldwijd bijna 2 miljoen euro bedragen en in Europa 1,7 miljoen euro. Tegenover deze investeringen staan in Nederland zakelijke voordelen met een waarde van iets meer dan 2,5 miljoen euro. De verhouding tussen privacy-investeringen en de zakelijke opbrengsten blijft in Nederland echter achter bij het wereldwijde en Europese gemiddelde.

Privacy

Andere belangrijke bevindingen uit het rapport van Cisco zijn onder meer (percentages betreffen de wereldwijde gemiddelden):
• Privacy is veel meer dan alleen een compliance-kwestie, aangezien bedrijven het nu zien als een fundamenteel mensenrecht en een bedrijfskritische prioriteit voor het management.
• 60% van de organisaties zegt niet voorbereid te zijn geweest op de privacy- en beveiligingseisen die het thuiswerken met zich meebrengt.
• 93% van de organisaties heeft het eigen privacy-team ingeschakeld om hen te helpen bij deze uitdagingen.
• 87% van de consumenten is bezorgd over de privacybescherming van de tools die zij gebruiken voor het thuiswerken.
• 90% van de organisaties rapporteert nu meetgegevens over privacy aan hun directie en raad van bestuur.

Mensenrecht

“Privacy is volwassen geworden en wordt gezien als een fundamenteel mensenrecht. Het is uitgegroeid tot een bedrijfskritische prioriteit voor het management,” zegt Cisco-directeur Security, Michel Schaalje. “En met de versnelde beweging naar werken vanaf elke locatie, is privacy van groter belang geworden bij het stimuleren van digitalisering, veerkracht, wendbaarheid en innovatie.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: