Kennisplatform voor noord holland

De future proof Assistant: proactief en hoog denkniveau

Geplaatst op 17 juni 2019
Assistant

Uit onderzoek van Assistant2, onder bijna tweeduizend Assistants in Nederland, blijkt dat de rol van de moderne Assistant constant verandert door technologische ontwikkelingen en modernisering. Administratieve taken verdwijnen, het benodigde denkniveau stijgt en Assistants krijgen steeds meer verantwoordelijkheid. Hoe vertaalt de Assistant van nu deze ontwikkelingen door naar de werkvloer en hoe worden zij future proof? Een proactieve Assistant met een hoge self-empowerment is de toekomst.

Communicatieve vaardigheden

Opvallend in de resultaten van het onderzoek is dat het benodigde denkniveau van de Assistants is gestegen. Wat vroeger een mbo-functie was, is nu een hbo- of zelfs een wo-functie. Assistants denken nu actief mee met het management, krijgen steeds meer verantwoordelijkheid en proactiviteit is een must.

Daarentegen verdwijnen steeds meer (administratieve) taken van de Assistant, doordat deze worden gedigitaliseerd en geautomatiseerd door algoritmes. Hierdoor is het belangrijker voor Assistants om zich meer te richten op de niet-vervangbare kwaliteiten zoals communicatieve vaardigheden – aspecten die niet te digitaliseren of automatiseren zijn.

“Gastvrijheid (hospitality) en empathie zijn belangrijke vaardigheden om te bezitten”, aldus Fons Scheltema, directeur en eigenaar van Assistant2. Ten slotte is het van belang om alle digitale veranderingen en ontwikkelingen bij te houden om als Assistant relevant te zijn en te blijven.

Het onderzoek wijst uit dat Assistants computervaardigheid (47,4%), netwerkvaardigheid (34,2%) en advies geven (34,3%) de belangrijkste vaardigheden vinden om te verbeteren voor in de toekomst.

Continue ontwikkeling

Bijscholen en ontwikkeling binnen of buiten het eigen vakgebied om mee te gaan met de tijd is een belangrijke factor binnen het vak van Assistants. 79,5% van de Assistants leert actief tijdens hun baan en ziet dit als de beste manier om hun kennis bij te spijkeren, waarbij 75,2% kiest voor het volgen van trainingen en/of workshops.

Dit komt overeen met wat Scheltema ervaart in het dagelijks samenwerken met Assistants: “Met een korte en gerichte workshop oefen je direct wat je wilt leren. Oftewel, learning by doing. Dit kun je de volgende dag meteen inzetten om jouw werkniveau te verbeteren.” Ook het gratis loopbaanadvies van het Ministerie van Sociale Zaken vindt hij een goed alternatief met het oog op de toekomst. Immers is niet voor iedere secretaresse in de toekomst nog een baan weggelegd. Dit advies geeft aan wat bij het individu past en waar de mogelijkheden liggen in de toekomst.

Echter bleek 76,1% van de Assistants niet bekend met deze mogelijkheid en toont het onderzoek aan dat ongeveer de helft van de Assistants hier ook geen behoefte aan heeft. De reden hiervoor is dat zij tevreden zijn met hun huidige functie en zich nog steeds niet bewust zijn van de dreiging.

Tenslotte is het belangrijk voor Assistants om inzicht te hebben in welke banen mogelijk zullen verdwijnen in de toekomst en waar de kansen liggen.

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft in 2016 een lijst opgesteld met mogelijke overstapberoepen voor Assistants, zowel administratief als niet-administratief. Hoewel verwacht wordt dat niet-administratieve banen het overgrote deel van de toekomstige markt zullen innemen, gelooft 66,4%van de Assistants niet dat zij zo’n functie zullen bekleden.

Future proof? Investeer in jezelf!

In deze economische hoogconjunctuur lijkt het wellicht niet nodig om naar de toekomst te kijken, maar als de verwachte banenkrimp op het vakgebied van ondersteuners toeslaat, zullen Assistants voorbereid moeten zijn.

“Neem als Assistant het heft in eigen handen, vraag om workshops en blijf jezelf actief ontwikkelen, oftewel heb een hoge self-empowerment! Alleen op die manier blijf je up to date van alle ontwikkelingen en garandeer je jezelf een baan in de toekomst”, aldus Scheltema.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: