Kennisplatform voor noord holland

Onderzoek naar capaciteit sportaccommodaties met blik naar de toekomst

Geplaatst op 13 april 2023
"Onderzoek naar capaciteit sportaccommodaties met blik naar de toekomst"

De gemeente Amstelveen heeft onderzoek laten doen naar de behoefte van sportverenigingen aan binnen- en buitensportaccommodaties nu en in de toekomst. Uit dit Strategisch Meerjarenplan Sportaccommodaties 2023-2026 blijkt dat er voor de komende vier jaar voldoende capaciteit beschikbaar is bij de bestaande sportvoorzieningen. Om deze capaciteit ten volste te benutten, overlegt de gemeente met sportverengingen om te kijken waar optimalisatie in gebruik of eventuele samenwerkingen mogelijk zijn.

Bij het onderzoek, uitgevoerd door het Mullier Instituut, zijn de sportverenigingen en AmstelveenSport betrokken. Het onderzoek richt zich op het bestaande sportaanbod en -voorzieningen binnen de gemeentegrenzen, de ontwikkelingen in Amstelveen, de te verwachte bevolkingsgroei en trends in de sport. “Om onze inwoners een duurzaam en toereikend sportaanbod te kunnen bieden, is het belangrijk om naar toekomstige ontwikkelingen te kijken en niet alleen naar het hier en nu”, zegt wethouder Herbert Raat (sport). “Want wat je weghaalt aan sportvelden, kun je niet makkelijk meer terugbrengen. Momenteel hebben we een prachtig aanbod aan sportaccommodaties verdeeld over de gemeente. Kinderen kunnen veelal op de fiets naar hun vereniging. Daar mogen we trots op zijn. Uit het onderzoek blijkt dat de ene sportvereniging overcapaciteit heeft en de andere een tekort aan speelvelden. Daarom gaan we samen met de sportverenigingen kijken hoe we de velden zo optimaal mogelijk kunnen benutten.”

Uitkomst onderzoek

Het gaat goed met het sportaanbod in Amstelveen. Het onderhoud is voldoende en de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd, ook in duurzaamheid. De spreiding van de accommodaties over de stad is uitstekend, de reisafstand naar de binnensportaccommodaties bijzonder kort en de bezetting van de sporthallen heel hoog. Kijkend naar de toekomstige behoefte en de te verwachte bevolkingsgroei is de algemene conclusie dat de bevolkingsgroei goed op te vangen is door het bestaande aanbod en de al geplande voorzieningen. Met voetbalverenigingen bekijken we kansen voor het verbeteren van de veldverdeling en veldbezetting. We ondersteunen fusiekansen tussen verenigingen en als nodig verhuizingen van verenigingen. Verder wordt gekeken naar de toenemende populariteit van padel en hoe dit in goede banen geleid kan worden.

Aanleiding

In december 2021 is de motie Strategisch Meerjarenplan Sportaccommodaties vastgesteld door de raad. Hierbij is het college van B en W verzocht een strategisch meerjarenplan voor binnen- en buitensportaccommodaties op te stellen. Elke 4 jaar wordt opnieuw onderzoek gedaan en een geactualiseerd meerjarenplan opgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: