Kennisplatform voor noord holland

De impact van het coronavirus op het vak van Assistants

Geplaatst op 25 mei 2020

De komst van het coronavirus en bijbehorende maatregelen stelt het vakgebied van de Assistant op de proef. Met het advies van de overheid om zo veel mogelijk thuis te werken, vindt een verschuiving plaats van offline- naar online activiteiten en is er meer nadruk komen te liggen op het beheersen van digitale vaardigheden. Uit onderzoek van Assistant2, marktleider op het gebied van het plaatsen, begeleiden en opleiden van Assistants, blijkt dat meer dan een-derde van de Assistants de digitale vaardigheden onvoldoende beheerst.

Het advies van de overheid om zoveel mogelijk thuis te werken wordt door het merendeel van de Assistants opgevolgd. Ruim 62% werkt alle uren vanuit huis, gevolgd door 23% die de helft van de werkuren op kantoor te vinden is. Slechts 8,6% van de Assistants is fulltime op kantoor aanwezig. Waar veel branches te maken hebben met een groot aantal ontslagen, verwacht Fons Scheltema, de oprichter van Assistant2 dat voornamelijk de 50-plussers in het Assistant vakgebied hiermee te maken krijgen. Dit zijn vaak degenen die de digitale vaardigheden slecht onder de knie hebben en niet meer door willen en kunnen ontwikkelen.

Toenemende druk op beheersing digitale vaardigheden

Het thuiswerken brengt een verschuiving met zich mee van offline naar online. Zo geeft bijna 60% van de respondenten aan dat digitale vaardigheden een prominentere rol in heeft genomen binnen het takenpakket. De afgelopen maanden hielden zij zich voornamelijk bezig met online activiteiten zoals marketing (78,6%), het beheren van social media-kanalen (72,8%), (online) management rapportages bijhouden (71,6%), financiële zaken organiseren (78,6%) en managen (72%). Van wegvallende taken is weinig sprake. Enkel gastvrijheid (hospitality) wordt logischerwijs door 40% van de respondenten genoemd als vaardigheid die nu niet of in mindere mate wordt uitgevoerd.

Assistants in hogere leeftijdscategorie komen moeilijker mee

Het onderzoek toont aan dat ruim een-derde van de Assistants de digitale vaardigheden onvoldoende beheerst. Leeftijd speelt hierbij een grote rol. Waar geen enkele Assistant onder de 30 jaar aangeeft problemen te hebben, stijgt het percentage per hogere leeftijdscategorie. Bij de respondenten tussen de 30 en 40 jaar oud is het percentage nog maar 13%, waarmee het in de leeftijdscategorie 40 tot 50 jaar oud bijna 2.5 keer zo hoog is, namelijk 31%. Van de Assistants boven de 60 jaar oud heeft 56% moeite om mee te komen.

Gebrek aan bijscholing

Een verklaring hiervoor is dat Assistants veelal lang werkzaam binnen het vakgebied en er weinig bijscholing plaatsvindt. Data laat zien dat hoe langer de respondenten werkzaam zijn als Assistant, hoe meer moeite zij hebben met de beheersing van digitale vaardigheden. Van de respondenten die aangaf moeite te hebben om mee te gaan in de verschuiving naar online activiteiten heeft bijna 85% al elf of meer jaren aan werkervaring als Assistant. Wellicht heeft het te maken dat Assistants loyaal zijn en vaak lang blijven ‘hangen’ bij dezelfde werkgever. Waar een onderzoek uit 2019 aantoonde dat 100% van de Assistants mee wil groeien met het veranderende vakgebied, zette slechts een-derde van hen zich hier daadwerkelijk voor in.

De toekomst

Alhoewel het thuiswerken door de Assistants afwisselend wordt ervaren, verwachten zij wel dat het thuiswerken blijvende consequenties met zich mee brengt. Slechts 8,6% verwacht dat zij op het moment dat de corona-maatregelen zijn verdwenen alle uren op kantoor zullen werken. 41% denkt 25-50% van de uren thuis te werken, gevolgd door 0-25% van de uren (27%) en een-vijfde van de Assistants verwacht zelfs 50-75% van de werkuren thuis te werken. Wel heeft het overgrote deel van de Assistants vertrouwen dat het vakgebied zal blijven bestaan door de blijvende noodzaak van activiteiten zoals plannen en organiseren, hospitality en adviseren. De tijd zal leren wat er gebeurt met de groep die thuis zit; zullen ze weer aangenomen worden of thuis op de bank blijven zitten?

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: