Kennisplatform voor noord holland

Den Helder verlengt samenwerking New Energy Coalition

Geplaatst op 25 januari 2024
Den Helder verlengt samenwerking New Energy Coalition

Na vier jaar verlengt Gemeente Den Helder het partnerschap met New Energy Coalition, de organisatie die met haar partners de energietransitie helpt te versnellen. Sinds de start van de samenwerking in januari 2020 is voortvarend uitvoering gegeven aan projecten in het waterstofprogramma Noord-Holland Noord en daarmee ook aan Helderse projecten. Onder het vernieuwde partnerschap wordt dat voortgezet.  

Den Helder zet zich in voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Met als doel om wonen, werken en reizen ook in de toekomst zo duurzaam mogelijk te maken. New Energy Coalition biedt Den Helder haar expertise, kennis en middelen aan ter ondersteuning van het gezamenlijke doel: optimaliseren van de energietransitie. New Energy Coalition biedt een groot netwerk van energiepartijen, werkt aan vele energieprojecten en verbindt partijen om tot concrete resultaten te komen. Den Helder heeft hierdoor toegang tot een uitgebreid netwerk.

De energievoorziening van de toekomst is een grote uitdaging die alleen kan worden aangegaan door effectieve samenwerking. Peter van Diepen, wethouder duurzaamheid en energietransitie: “Het partnerschap met New Energy Coalition heeft de afgelopen jaren bewezen dat we door samen te werken daadwerkelijk versnelling brengen in de waterstof-initiatieven in Den Helder. Zo zien we bijvoorbeeld in het project Zephyros de realisatie van een waterstofinfrastructuur en het gebruik van groene waterstof in de maritieme sector steeds dichterbij komen met een elektrolyser, tankstation en schepen die varen op waterstof.”

New Energy Coalition jaagt innovaties en projecten aan die bijdragen aan de energietransitie. “Lokale overheidspartijen zijn een onmisbare schakel in deze nieuwe ontwikkelingen. De samenwerking met de gemeente Den Helder bewijst dat. We zijn dan ook blij dat we het werk met en voor Den Helder kunnen voortzetten,” aldus Marieke Abbink, algemeen directeur van New Energy Coalition.

Knooppunt duurzame energie

Noord-Holland Noord heeft zich in de afgelopen jaren sterk neergezet als speler in de energietransitie met Den Helder als belangrijk knooppunt voor duurzame energie in het algemeen en waterstof in het bijzonder. Voor de langere termijn creëert aanlanding van windenergie kansen voor lokale werkgelegenheid en draagt bij aan het versterken van de regionale economie. Op kortere termijn krijgt het partnerschap met New Energy Coalition concreet invulling met het waterstofprogramma Noord-Holland Noord. NEC zorgt voor de partners in Noord-Holland dat dit programma voortvarend wordt uitgevoerd. Voor Den Helder staan in dit programma bijvoorbeeld projecten die gaan over de transitie van fossiel gas naar blauwe en groene waterstof en de ontwikkeling van een slim energiesysteem dat met inzet van waterstof in de haven walstroom mogelijk maakt. De coalitie ondersteunt ook in de samenwerking in de Hydrogen Valley Noord-Holland. Daarin werkt Noord-Holland Noord samen met het Noordzeekanaalgebied en de provincie Noord-Holland.

Foto: Peter van Diepen

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: