Kennisplatform voor noord holland

Digitale- en robottechnieken voor energiesector op Noordzee

Geplaatst op 14 juni 2021
Digitale- en robottechnieken voor de energiesector op de Noordzee

Om de ontwikkeling van innovaties in digitalisering en robotisering voor de offshore energiesector kracht bij te zetten, lanceerden Energy Reinvented Community (ERC), Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord / Maritime Emerging Technologies Innovation Park Noord-Holland (METIP) en DroneQ Robotics onlangs hun samenwerking. De drie partijen willen door kennisdeling en een cross-sectorale aanpak innovaties op het gebied van sensortechnologie, modelleringsinstrumenten en optimalisatiestrategieën stimuleren die de logistieke ketens voor de olie-, gas- en windsector op de Noordzee kunnen verbeteren en vernieuwen. Het uiteindelijke doel is de C02 voetafdruk van de offshore energiesector te verkleinen en efficiënter te werken.

De lancering vond plaats tijdens een gezamenlijk georganiseerd event van Energy Reinvented Community (ERC) en North Sea Offshore (NSO) op 8 juni in Den Helder, met als thema Bringing offshore energy ashore. De in 2020 gezette eerste stappen in de samenwerking zijn nu geformaliseerd. De samenwerking past binnen de Regio Deal Maritieme Cluster Kop van Noord-Holland.

Kees Visser, wethouder in Den Helder: ‘Ik ben blij met deze samenwerking. De energietransitie is een grote opgave en goede samenwerking is van essentieel belang in de ontwikkelingen in de energiesector. Het geeft een nieuwe boost aan verdere kennisdeling en innovatieontwikkeling. En kan allerlei ondernemingen die actief zijn in de offshore energiesector aan elkaar verbinden. Heel mooi dat we daar samen met deze samenwerking invulling aan kunnen geven.’

Cross-sectoraal

Binnen het platform van ERC wil de werkgroep Digital Energy ideeën, samenwerking en cross-sectoraal denken stimuleren op het gebied van digitale technologieën voor de energiesector. De focus ligt op innovatieve technologieën die de productie uit bestaande olie- en gasvelden kunnen optimaliseren en inzetbaar zijn voor winning uit nieuwe Innovatieve Intelligente Velden en Installaties, ook wel Smart Fields genoemd. Daarnaast wordt gekeken naar synergiën en oplossingen voor de offshore windketen voor het installeren en verdere optimaliseren van de offshore windparken. Ook kijkt de werkgroep naar digitale oplossingen voor tal van nieuwe offshore toepassingen, zoals waterstof windturbines, schone intelligente schepen en havens (Smart Ports), drijvende zonneparken en windturbines, energie-eilanden, en offshore waterstofproductie met behulp van windturbines en bestaande en/of nieuwe offshore olie- en gasplatformen en gasinfrastructuur.

Jan Prins, bestuurslid bij Energy Reinvented Community en voorzitter van de werkgroep Digital Energy: “Vanuit de cross-sectorale gedachte ligt een samenwerking met METIP en DroneQ Robotics voor de hand. Wij zijn geïnteresseerd in ontwikkelingen die de processen in de bestaande energiefuncties, zoals wind, solar, olie, gas en hergebruik van bestaande infrastructuren kunnen verbeteren en vernieuwen én deze toepasbaar kunnen maken voor nieuwe functies in het energiesysteem, zoals o.a. energie-eilanden en energieopslag, waterstofproductie, waterkracht- en getijdenenergie. Innovatieve monitoring, combineren van de verschillende datastromen, toepassen van artificiële intelligentie, en ontwikkeling van modellering- en optimalisatie instrumenten zoals Smart App zijn daarvoor essentieel. Alleen door innoveren met de hele betrokken keten zijn we in staat efficiënter te werken en onze CO2 voetafdruk te verkleinen.”

Slimme, integrale en duurzame oplossingen

Namens Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) zet METIP een cluster op waar bedrijven, ondernemers, startups, kennisinstituten en opleidingsinstellingen samen met maatschappelijke organisaties, burgers en overheid werken aan innovaties die de logistieke ketens van deze sectoren kunnen optimaliseren.
John Spee, projectmanager METIP: “Wij zijn blij met deze samenwerking. We werken hier in Den Helder aan slimme oplossingen om de logistieke dienstverlening op zee duurzamer en efficiënter te maken, zoals digitalisering, drones, intelligente schepen en nieuwe digitale technologieën. De komst van een geïntegreerd energiesysteem op zee, vraagt om integrale innovatieve oplossingen die alle functies van dat nieuwe systeem kunnen voorzien van de diensten die daarvoor nodig zijn. De cross-sectorale blik van ERC versterkt de integrale aanpak gericht op onder meer offshore wind, waterstof, zonneparken, energie-eilanden, olie- en gas en de betrokken maritieme industrie.”

Drones

De inzet van drones is één van de vele elementen die de logistieke ondersteuning aan de olie, gas en wind activiteiten op zee kunnen optimaliseren. De omstandigheden in maritieme omgevingen met een sterke wind, zoutnevel en snel wisselende weersomstandigheden stellen echter andere eisen aan de inzet van apparatuur, operator en de operationele processen en procedures. In de samenwerking met DroneQ Robotics kan dit bijvoorbeeld leiden tot de ontwikkeling van een speciale drone.
John Troch, directeur van DroneQ Robotics: “Als operator van next-generation onbemande technologie systemen, hebben wij naast innovatieve ROV-onderwater robotprojecten, binnen METIP een uitgebreid ontwikkel- en testprogramma ontwikkeld voor lange-afstand-vrachtdrones die lading kunnen vervoeren van en naar offshore installaties zoals productieplatformen, windturbines en installatie- en onderhoudsvaartuigen. Dit is slechts één van de vele activiteiten die wij met deze aanpak verder willen testen en doorontwikkelen, zoals de inzet bij constructie, services, onderhoud, veiligheid en inspecties.”

Uniek

Nog niet eerder werd de ontwikkeling en toepassing van maritieme drone-ondersteuning voor de offshore energie-activiteiten op deze schaal vormgegeven. De procesmatige projectaanpak van het toepassen en aanpassen van bestaande technologieën aan een specifieke vraag kan vanuit het ecosysteem van de METIP partners worden geadresseerd en maakt de samenwerking tussen Energy Reinvented Community, METIP en DroneQ Robotics uniek.

Op foto, van links naar rechts:

  • John Spee, METIP
  • Jan Prins, Siemens Energy / ERC WG Chair Digital Energy
  • Luc Goossens, Siemens Digital Industries
  • Pejman Shoeibi Omrani, TNO
  • John Troch, DroneQ Robotics

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: