Kennisplatform voor noord holland

Economisch Forum: Eén regio, één stem

Geplaatst op 3 september 2019
Economisch Forum

“Het is noodzakelijk dat we elkaar vinden, onze krachten bundelen en naar de provincie en Den Haag één gezamenlijk geluid brengen.” In een notendop vat Hans Huibers de missie van het Economisch Forum samen. Aan tafel zitten ook Bob Haitsma, Ton van der Scheer en Rona Uitentuis, tevens onze gastvrouw hier bij de molen van familiebedrijf Beemster Beleving in Middenbeemster.

De belangen van zo’n Beemster bedrijf zijn heel anders dan die van bijvoorbeeld de achterban van Bob Haitsma, voorzitter van Haven en Scheepvaart Vereniging Den Helder. Haitsma is lid van het bestuur van het Economisch Forum namens het bestuur van De Kop Onderneemt, een samenwerking van ondernemerskoepels uit Texel, Hollands Kroon, Den Helder en Schagen. Ook de andere drie zijn vanuit bestuursfuncties aangesloten bij het bestuur. Hans Huibers is voorzitter van de West-Friese Bedrijvengroep, Ton van der Scheer is voorzitter van de Ondernemersvereniging IJmond en Rona Uitentuis is voorzitter van LTO Noord – Noord-Holland.

Alle vier zijn ze zich ten volle bewust van de diversiteit – en daarmee de uitdagingen – die de regio biedt. Het Forum telt een ledenbestand bestaande uit allerhande organisaties en ondernemerskoepels, waaronder werkgeversorganisatie VNO-NCW West en brancheorganisatie De Metaalunie. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is bovendien als adviseur betrokken. “We moeten elkaar vinden in de kracht van die diversiteit. We hebben een groot aantal gemeenschappelijke belangen, die we naar de provinciale agenda moeten zien te brengen. Daarvoor moeten we onze eigen agenda’s koppelen: bruggen slaan om verbinding tot stand te brengen.”

Puzzelstukjes benutten

Vanuit de eigen sectoren zijn de bestuursleden voortdurend in gesprek met belanghebbenden en betrokkenen. Haitsma: “Het is bijna zendelingswerk, wat wij doen. We moeten met elkaar één boodschap samenstellen: wat wil Noord-Holland uitstralen? Welke kant willen we op, op de lange termijn?” Niet gemakkelijk, voor een regio waarin onder andere havens, bloembollentelers, toeristische ondernemers en de hoogwaardige industrie allen vechten voor hun eigen belangen. “Al die puzzelstukjes kun je ook benutten en goed etaleren. Als we het met elkaar eens zijn over één lijn en niet langer elke regio voor zichzelf pleit, zijn we sterker als geheel.”

De bestuursleden spreken over het woonprogramma, de arbeidsmarkt en technische hogere opleidingen. “Duurzame economische verdienmodellen creëren en er daardoor met elkaar voor zorgen dat we de energietransitie te lijf kunnen én internationaal gelding krijgen, náást Amsterdam.” 
Hier is geen sprake van een Calimero-effect: Noord-Holland en Amsterdam zijn niet los van elkaar te zien, het Economisch Forum ziet voor zichzelf juist een rol in het ontlasten van de metropool. “Op het gebied van woningbouw, toerisme en bereikbaarheid zeker.” Daartoe werd al een filmpje gestuurd naar burgemeester Femke Halsema van Amsterdam. De strekking was: Wij kunnen u helpen.

Krachtige propositie

De opdracht voor de komende tijd is vooral: concreter worden en eendrachtig maatschappelijke wensen kenbaar maken. “Alle ondernemers in deze regio tezamen vormen onze achterban. Wij hebben hun lokale input hard nodig om de vertaalslag naar het grotere geheel te maken.” Eén regio, één stem, zo vat Huibers het mooi samen. “Als we met een krachtige propositie komen en op basis daarvan groen licht krijgen om te investeren in de regio, kunnen we daarna met elkaar bekijken hoe we dat verdelen.”

De vier bestuursleden zitten er ontspannen en energiek bij in Middenbeemster: ze hebben de tijdsgeest mee. “Nu we weer aan het bouwen zijn en de crisis voorbij, merken wij overal dat er een enorme behoefte is aan visie en een stip op de horizon. Ondernemers zitten vol expansiedrift en investeringsdrang: er heerst een enorme positieve energie. Wat dat betreft is het echt een genot om dit in deze tijd te mogen doen.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: