Kennisplatform voor noord holland

Economisch Forum ‘Holland boven Amsterdam’ neemt stelling

Geplaatst op 18 oktober 2022
Economisch Forum ‘Holland boven Amsterdam’ neemt stelling

Op 15 maart 2023 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten van Noord-Holland. Omdat politieke partijen nu bezig zijn met hun programma’s, neemt het Economisch Forum stelling en geeft het startschot voor het debat.  

Het provinciaal bestuur speelt op vele fronten een bepalende rol in het vestigingsklimaat van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. In dit manifest benoemen wij prominente opgaven waarop wij de provincie in de komende bestuursperiode (2023-2027) aanspreken. Dit is niet alleen een wensenlijst. Want bedrijven hebben zelf een aandeel in innovaties en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom is dit tevens een aanbod tot duurzame samenwerking.

Dit zijn de speerpunten van het Economisch Forum:

  • Bedrijventerreinen: Er dreigt een tekort aan bedrijventerreinen. Wij bepleiten kwantiteit én kwaliteit, met 8 aandachtspunten voor een duurzame lange termijn-aanpak.
  • Woningbouw: Nu uitvoeren van de afgesproken plannen, met de infrastructuur die daarbij hoort, ook buiten de stad. Geen woningbouw op vitale bedrijventerreinen.
  • Mobiliteit: De lege pot voor infra-investeringen moet gevuld worden. Voor investeringen in OV-, auto- en snelfietsverbindingen waar het vastloopt (Ring Alkmaar, aansluiting A8-A9, N9 naar Den Helder)
  • Energie: De provincie moet de leiding nemen bij de bestrijding van de desastreuze netcongestie. We vragen actieve steun voor duurzame energie-oplossingen. Noord-Holland moet voorloper zijn op bedrijventerreinen.  

Als we terugkijken naar de aflopende bestuursperiode waarderen wij de inspanningen van de provincie als het gaat om de opzet van een omvangrijk waterstofcluster in onze regio. Dat geldt ook voor de inspanningen voor de totstandkoming van ROMInWest en de steun voor Greenport. Ontevreden zijn wij over het beleid dat betrekking heeft op mobiliteit, woningbouw en stikstof. Daar misten wij gedrevenheid en actie. Ook de afwijzende houding jegens het initiatief voor een brede Regionale Investeringsagenda stelde teleur.

Kortom: volop ruimte voor verbetering, naar een beter vestigingsklimaat.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: