Kennisplatform voor noord holland

Eerste bestedingsplan fonds Groen, Water en Recreatie

Geplaatst op 11 mei 2023
Eerste bestedingsplan fonds Groen, Water en Recreatie

Voor de komende vier jaar is 10 miljoen euro gereserveerd voor investeringen in groen, water en recreatie in Amstelveen. Hiervoor is het fonds Groen, Water en Recreatie in het leven geroepen. De gemeente heeft een eerste bestedingsplan gemaakt voor 6 miljoen euro voor de komende vier jaar.

Het impulsfonds is bedoeld om het groen, het water en ook recreatie in Amstelveen de komende vier jaar te versterken. In bestedingsplannen maakt de gemeente een eerste afweging hoe, waar en wanneer zij dit wil doen. Het uitgangspunt is om zichtbaar te vergroenen en mensen uit te nodigen om te bewegen.

Investeren in groen

Het eerste bestedingsplan geeft vooral een impuls aan het versterken van het groen in de stad. Wethouder Floor Gordon (groen): “We investeren bijvoorbeeld de komende jaren in het vergroenen van beeldbepalende locaties, zoals het Stadshart, het Raadhuisplein, de rotondes van de Beneluxbaan en school- en speelpleinen. Het groen specifiek in Amstelveen-Noordoost en de wijk Middenhoven kan wel een kwaliteitsimpuls gebruiken. Daarmee lopen we vooruit op de nog op te stellen visies voor Groen en de Gezonde Leefomgeving.” Voor 2023 is onder andere geld opgenomen voor de Nationale Boomfeestdag die dit jaar in Amstelveen plaatsvindt.

Onderzoek naar park in Amstelveen-Zuid

Een van de maatregelen is een nieuw onderzoek naar een stadspark in Amstelveen-Zuid, onder de nieuwe woonwijk De Scheg. Volgens wethouder Herbert Raat (recreatie) is er een toenemende behoefte aan recreëren in de natuur en in het bijzonder in het zuiden van Amstelveen.

Recreëren aan de Poel

Aan een bestedingsvoorstel voor recreatie aan de Poel wordt nog gewerkt. Wethouder Herbert Raat: “In het najaar komen we met een bestedingsvoorstel naar de raad voor recreatiemogelijkheden bij de noordelijke Poeloever. Deze locatie, een toegangspoort naar het Amsterdamse Bos, is een van de parels van Amstelveen en een plek bij uitstek voor sport en recreatie. De afgelopen jaren is duidelijk geworden hoe belangrijk hoogwaardige voorzieningen dichtbij huis zijn.” De gemeente wil ook bijdragen aan een kanoroute door de Middelpolder en meerkosten voor de skatebaan aan de Legmeerdijk uit het fonds financieren.

Verlengen ‘Groen moet je doen’

De succesvolle actie ‘Groen moet je doen’ wordt verlengd en het idee is om hierbij ook kleine waterinitiatieven te betrekken. Denk aan het aanbrengen van watertappunten. Floor Gordon: “Kortom, we hebben nu een plan voor forse investeringen in de kwaliteit van de leefomgeving van Amstelveners voor de komende vier jaar”.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: