Kennisplatform voor noord holland

In 2021 ROM-ondersteuning voor ondernemers

Geplaatst op 28 december 2020
In 2021 ROM-ondersteuning voor ondernemers

Noord-Hollandse ondernemers moeten in 2021 ondersteuning kunnen krijgen van een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). De provincie Noord-Holland werkt samen met regionale partners aan de oprichting. Een ROM laat ondernemers innoveren en investeren om hun groei te versnellen.

Dit draagt bij aan een duurzamer en innovatiever Noord-Holland. Ook ondersteunt de ROM tijdens een crisis zoals nu bij de gevolgen van de coronacrisis.

Er zijn acht ROM’s in Nederland. Een ROM maakt het mogelijk om efficiënter gebruik te kunnen maken van landelijke regelingen en fondsen die de economie stimuleren en helpen om uit de crisis te komen. De budgetten die het Rijk beschikbaar stelt komen via de ROM in de regio’s terecht. Ook de Corona-overbruggingsleningen (COL) vallen hieronder. Noord-Holland wil de ROM nadrukkelijk inzetten om het vestigingsklimaat van de regio te verbeteren en het herstel na de coronacrisis sneller te laten verlopen. Ook wordt de ROM ingezet om de energietransitie en de omslag naar een circulaire economie te versnellen.

Regelingen efficiënter uitvoeren

Gedeputeerde economie Ilse Zaal: “De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de Noord-Hollandse economie. Dit gegeven, in combinatie met onze recente ervaringen met de uitvoering van corona- overbruggingsleningen (COL), heeft ons doen beseffen dat er voor Noord-Holland een ROM nodig is. Hiermee kan onze provincie vergelijkbare landelijke regelingen in de toekomst efficiënter uitvoeren.”

De afgelopen maanden heeft de provincie met regionale partners in de MRA en in Noord-Holland Noord de uitgangspunten voor een ROM uitgewerkt. De volgende stap is dat er inmiddels met het ministerie van EZK constructief gesproken wordt over deelname van het Rijk in de ROM.

De ROM Noord-Holland wordt naar verwachting per 1 juli 2021 opgericht.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: