Kennisplatform voor noord holland

Inzichten topdialoog – de toekomst van educatie

Geplaatst op 27 juli 2021
Inzichten topdialoog - de toekomst van educatie

Als het aankomt op innovatie in het onderwijs, wordt veelal nagedacht over de optimalisatie van de leermethodes. Maar hoe ziet het schoolgebouw van de toekomst eruit en welke geoptimaliseerde en/of nieuwe faciliteiten, producten en diensten horen hierbij? Waar het hier aan aandacht ontbrak sloegen de Werkgroep Educatie van de Big Improvement Day en authenticatie- en betaalspecialist KUARIO de handen ineen. Zij brachten beslissers van o.a. diverse ROC’s, Hogeschool Avans, Universiteit van Amsterdam, Erasmus Universiteit, Microsoft, Esprit Scholen en Stichting Leerkracht samen voor een reeks topdialogen om antwoord te geven.

Voorafgaand aan de dialogen werden de wensen van verschillende stakeholders geïdentificeerd; docenten, projectleiders en operational managers, en natuurlijk studenten. Het doel is om die laatste groep optimaal te faciliteren en ervoor te zorgen dat zij hun carrière en volwassen leven succesvol instappen. Op 7 juli 2021 kwamen docenten, facilitair managers en beslissers van o.a. Hogeschool Avans, Albeda, Esprit Scholen, Universiteit van Amsterdam en ROC Nijmegen tezamen om onder leiding van business adviseur, spreker en auteur Wessel Berkman de wensen te concretiseren in inrichting, producten en diensten. Afgelopen vrijdag, 9 juli, vervolgde deze brainstorm tijdens de Werkgroep Educatie van de Big Improvement Day waarbij ook o.a. Prins Constantijn, Hans Schutte (ROC Mondriaan), Jaap Versfelt (Stichting Leerkracht) en Patrick Bannis (CAOP), Anette Kil (Gooische Scholen) en een aantal ‘Leraren van het jaar’ hun input leverden.

Uit de dialogen is gebleken dat alle stakeholders hetzelfde doel voor ogen hebben als het aankomt op welke facetten van het onderwijs, het schoolgebouw en bijbehorende diensten en producten geoptimaliseerd zullen moeten worden; de dromen en ambities van studenten moeten centraal staan.

Van ‘klinisch’ naar inspirerende omgeving.

Op de eerste plaats betekent dit dat het ‘klinische’ schoolgebouw van nu, zal moeten transformeren tot een inspirerende, creatieve en triggerende omgeving waar studenten zichzelf op elk vlak kunnen ontwikkelen. Te denken valt hierbij aan meer glas, licht en lucht, meer ruimtes voor alle vormen van creatie, het tonen van innovaties, de inzet van technieken zoals VR en gamificatie, het integreren van continue inspiratiesessies, masterclasses, TED Talks en meer ontmoetingsruimtes. Ook wordt aangegeven dat de koppeling met het bedrijfsleven versterkt zal moeten worden door ook bedrijven zich in het schoolgebouw te laten vestigen. In plaats van slechts boeken open te slaan, zullen alle zintuigen geprikkeld moeten worden.

Van ‘nummertje’ naar persoonlijke begeleiding.

Ook de rol van docenten zal hiermee veranderen. Om optimaal te kunnen ontwikkelen zullen zij in plaats van enkel lesgeven, meer de rol van begeleider en coach op zich moeten nemen. Wat is de ambitie van de student, en op welke wijze kan dit worden verwezenlijkt. Een open, veilige en toegankelijke sfeer is een voorwaarde en aan de docenten de taak om dit te verwezenlijken.

Van studie tot persoonlijke ontwikkeling en bewustwording.

Naast het stimuleren van de professionele ontwikkeling van studenten, zal ook aandacht moeten komen voor de fysieke en mentale gezondheid. Zo onderstrepen de stakeholders het belang van meer stilte- en offline ruimtes, sport-, spel- en ontspanningsfaciliteiten, gezond eten in de kantine in lijn met de hedendaagse trends, en kwamen zelfs powernap cabines ter sprake. Ook is het doel om de bewustwording van studenten wat betreft maatschappelijke vraagstukken te verhogen. Te denken valt hierbij aan duurzaamheid, diversiteit, en kennismaken met uiteenlopende visies. Aspecten die logischerwijs ook worden doorgevoerd in het gebouw, en bij de studenten, docenten en directie.

Van visie tot implementatie.

De implementatie van de ideeën valt of staat met draagkracht. De visie om het onderwijsgebouw te transformeren tot een omgeving die studenten op alle vlakken uitdaagt om hun dromen en ambities te ontdekken en te realiseren, zal omarmt moeten worden door het gehele Nederlandse onderwijs. Tijdens de topdialogen werd voor alle ideeën de complexiteit, benodigde tijdspanne en -budget in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat er voldoende kansen zijn om ook met weinig middelen en in korte tijd bestaande omgevingen en nieuwbouwprojecten te optimaliseren. Op korte termijn zullen door KUARIO en betrokken onderwijsinstellingen pilots worden gestart om concrete invulling te geven aan de ideeën en uitvoerig te testen.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: