Kennisplatform voor noord holland

Main stream technologie verslechtert concurrentievermogen aanzienlijk in volatiele economie

Geplaatst op 5 mei 2023
Main stream technologie verslechtert concurrentievermogen aanzienlijk in volatiele economie

De internationale non-profit brancheorganisatie MACH Alliance maakt de resultaten van haar jaarlijkse Enterprise MACHified onderzoek bekend. De resultaten tonen aan dat de urgentie voor grote ondernemingen om te innoveren en voorop te blijven op de concurrentie in de huidige volatiele economie is toegenomen. Om deze innovatiekracht te realiseren, blijkt de adoptie van een open technologie ecosysteem cruciaal. 

De MACH Alliance is een in 2020 in Nederland opgerichte brancheorganisatie in de technologie branche. De organisatie bestaat uit een groep onafhankelijke technologiebedrijven en pleit voor de overstap van mainstream – veelal verouderde – technologie infrastructuren naar een open, best-of-breed ecosysteem. MACH staat voor de technische standaard van moderne technologische infrastructuur, gebaseerd op Microservices, API-first, Cloud-native SaaS en Headless – die samen de letters van het acroniem van de organisatie vormen. Leden van de organisatie zijn onder meer wereldwijde bedrijven zoals Valtech, Cap Gemini en Publicis, Google en AWS maar ook het Nederlandse Adyen en Dept. 

Voor het derde jaar op rij bracht de organisatie de wereldwijde stand van zaken in kaart, met dit jaar een focus op de impact van moderne software op innovatiekracht en bedrijfssucces in het huidige volatiele economische klimaat. Het onderzoek van 2023 werd uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau MEL Research onder 500 besluitvormers van internationale ondernemingen met meer dan 5.000 werknemers en een jaarlijks minimale winst van $500 miljoen.

Een verhoogde MACH-adoptie creëert meer snelheid

Het onderzoek toont aan dat vier op de vijf besluitvormers door de volatiele economie hun houding ten opzichte van een open technologisch ecosysteem heeft verbeterd. Voor 85% van hen was dit dan ook de drijfveer om het percentage van MACH oplossingen in hun technologische infrastructuur in de afgelopen 12 maanden te verhogen. Diezelfde besluitvormers (87% van de respondenten) geven aan dat deze investeringen ervoor zorgen dat zij sneller kunnen reageren op veranderingen in de markt en klantwensen, doordat er sneller nieuwe functionaliteit kan worden gebouwd en geïmplementeerd. Een verminderd aantal aan benodigde technologische updates zorgt voor hen daarnaast voor een kostenverlaging. Deze positieve resultaten maken dat de besluitvormers van mening zijn dat investeringen in een moderne infrastructuur leiden tot een verbeterd concurrentievermogen, ten opzichte van bedrijven met een mindere mate van MACH-adoptie. 

Tijd en geld besteed aan upgrades als duur en voortdurend probleem

Als het gaat om de tijd en het geld dat wordt besteed aan upgrade projecten, blijkt uit het onderzoek dat er weinig is veranderd ten opzichte van de eerdere jaren. Meer dan een kwart van de organisaties voert nog steeds meer dan 20 upgrade-projecten op jaarbasis uit, waarbij één op de vijf zelfs meer dan de 50% van het volledige IT-budget hieraan besteedt, evenals meer dan de helft van de tijd van de IT teams. In 2021 was dit nog 40%, wat het sneeuwbaleffect van verouderde technologie aantoont. 

Gartner voorspelt dat internationale ondernemingen in 2023 zo’n $856 miljard aan software uitgeven. Als een kwart daarvan aan upgrades wordt besteed, dan komt dat neer op meer dan $200 miljard dat verloren gaat aan gedateerde technologie. Dit kan ook besteed worden aan innovatie en verbetering van digitale ervaringen voor hun consumenten.

“De resultaten laten zien dat te veel ondernemingen met verouderde technologie vastzitten in de upgrade-cyclus”, vertelt Sonja Keerl, co-founder van de MACH Alliance. “Een transformatie naar een modern MACH ecosysteem vraagt om een investering in nieuwe expertise, maar de kosten zijn vele malen hoger als bedrijven op oude technologie blijven draaien – zeker voor grote ondernemingen. Ondernemingen die naar een een flexibele MACH-aanpak bewegen, blijken aanmerkelijk beter in staat om zich aan toekomstige veranderingen aan te passen”.  

VS heeft het grootste aandeel in verouderde infrastructuren

Het onderzoek toont daarnaast aan dat Amerikaanse ondernemingen nog altijd achterlopen als het gaat om de adoptie van MACH infrastructuren ten opzichte van Europa. Europese leiders blijken de overstap naar moderne technologie meer te ondersteunen en aan te moedigen. De VS scoort zelfs 5% lager als het gaat om support van de leiding. 

Tegelijkertijd plukken Amerikaanse ondernemingen die MACH technologie wel adopteren de vruchten. 47% van de ondernemingen die in het afgelopen jaar hun investeringen in moderne technologie hebben opgeschaald, zeggen een significante voorsprong te hebben op de concurrentie. Bij de ondernemingen die achterblijven in de adoptie, halveert dit percentage. 

Ten slotte heeft de VS het grootste aandeel in verouderde infrastructuren, gemiddeld 41%, en worden daarmee logischerwijs ook het meeste technologische updates uitgevoerd. Afgelopen jaar steeg dit zelfs van 27% naar 41%. Hieruit blijkt een grote behoefte om infrastructuren versneld te verbeteren. 

De MACH Alliance

De MACH Alliance is een non-profitorganisatie die wordt bestuurd door een onafhankelijke board. De organisatie is in juni 2020 opgericht om grote ondernemingen te helpen om hun weg te vinden in het complexe moderne technologie landschap. MACH Alliance ambieert om het zakelijke voordeel van open tech-ecosystemen – die gebaseerd zijn op Microservices, API-first, Cloud-native SaaS en Headless – toe te lichten en te begeleiden middels kennis, ondersteuning en verbinding. De organisatie verbindt  bedrijven die technologie bedrijven nodig hebben voor hun groei, technologiebedrijven en individuele industrie experts die een visie delen voor de toekomst. Tot op heden hebben 80 bedrijven zich aangesloten, waaronder ondernemingen zoals Google, Adyen en AWS en wereldwijde system integrators en bureau’s zoals Cap Gemini, Publicic en AKQA. Alle leden voldoen aan de certificering principes die op de website worden gepubliceerd.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: