Kennisplatform voor noord holland

Meepraten over een aardgasvrij Amstelveen

Geplaatst op 18 februari 2020
Aardgasvrij Amstelveen

Amstelveners die willen meepraten over het aardgasvrij maken van woningen of wijken kunnen terecht op denkmee.amstelveen.nl. De gemeente is benieuwd naar hun mening. Wethouder Floor Gordon doet een oproep om de enquête in te vullen via een filmpje https://www.youtube.com/watch?v=KOwNhwwowzE.

Enquête

In de enquête worden Amstelveners onder meer gevraagd naar hoe zij over aardgasvrij denken en of zij zelf ook initiatieven hiertoe zouden willen nemen. Daarnaast wordt gevraagd wanneer het wenselijk is om van het aardgas af te stappen en naar bereidheid hierin te investeren. Het invullen duurt vijf minuten.

Transitievisie warmte

Volgens het Klimaatakkoord moeten gemeenten aan de slag met de transitie. Samen met vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerders en medeoverheden moeten zij een zogeheten Transitievisie Warmte opstellen. Daarin staan voorstellen voor duurzaam aardgasvrij verwarmen en koken. Het bevat ook een wijk-voor-wijkstappenplan.

“Iedere gemeente maakt voor het eind van 2021 een Transitievisie Warmte”, zegt wethouder Duurzaamheid Floor Gordon. “Amstelveen streeft er naar dit plan te ontwikkelen in 2020. Wij vinden het essentieel dat de keuzes die wij gaan maken op voldoende draagvlak kunnen rekenen. Wij willen onze inwoners en ondernemers daarom graag zo vroeg mogelijk betrekken. Zodat wij rekening kunnen houden met vragen en zorgen en een aanpak kiezen die in de uitvoering succesvol is.”

In 2050 zal Nederland geen aardgas meer gebruiken om woningen en gebouwen te verwarmen. Amstelveen streeft ernaar om in 2040 ‘fossielonafhankelijk’ te zijn. Gemeentelijke gebouwen moeten zelfs al in 2030 van het aardgas af zijn.

Stapsgewijs

De transitievisie geeft bewoners, huis- en gebouweigenaren een eerste beeld van het stapsgewijze tijdpad richting aardgasvrij. Ook wordt beschreven welke toekomstige energievoorziening(en) kansrijk en realistisch zijn met een indicatie van de mogelijke kosten.

De transitievisie wordt samen met bewoners en belanghebbenden opgesteld en wordt uitgewerkt in wijkuitvoeringsplannen. Het doel is om het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, te beperken, de CO₂-uitstoot terug te dringen en gebouwen te voorzien van duurzame energie. Alternatieven voor aardgas zijn een warmtenet, duurzaam gas, waterstof of all-electric (zoals een individuele of een gezamenlijke warmtepomp).

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: