Kennisplatform voor noord holland

Onderzoek studenten UvA naar warmtetransitie Texel

Geplaatst op 13 januari 2022
Onderzoek Studenten UvA naar warmtetransitie Texel

Honderd tweedejaarsstudenten van de opleiding Sociale Geografie en Planologie van de Universiteit van Amsterdam doen tot en met 14 januari onderzoek op Texel naar wat de bewoners vinden van de plannen voor een aardgasvrij Texel. Ook zijn ze benieuwd naar hoe bewoners hun eigen rol zien in deze warmtetransitie. Het gaat om een leerproject dat de opleiding jaarlijks organiseert om studenten bekend te maken met het uitvoeren van onderzoek.

Tijdens het onderzoek staan vragen centraal als: welke bijdrage kunnen en willen inwoners leveren aan de warmtetransitie? Hoe zien zij de verantwoordelijkheden van anderen richting een aardgasvrij Texel? Hoe verschilt het draagvlak en de mogelijkheden voor de warmtetransitie tussen verschillende plekken en hoe komt dit?

Het leerproject hoopt uiteindelijk een breed perspectief te bieden op acceptatie van, deelname aan en verzet tegen de beoogde warmtetransitie. 

Werkwijze onderzoek

De studenten doen een week lang onderzoek in de regio. Zij bestuderen de omgeving en nemen (met inachtneming van de RIVM- richtlijnen) vragenlijsten af en interviewen onder andere inwoners van Texel, ondernemers en beleidsmakers. De opleiding hoopt van harte op de medewerking van de inwoners en ondernemers in de regio.

Vanwege de coronamaatregelen zal het onderzoek ook grotendeels digitaal uitgevoerd worden. Volwassen inwoners van Texel die willen meewerken aan het onderzoek kunnen hier de vragenlijst invullen.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: