Kennisplatform voor noord holland

Nieuwe LEADER-strategie voor leefbare, duurzame en vitale Kop

Geplaatst op 7 februari 2023
Nieuwe LEADER-strategie voor leefbare, duurzame en vitale Kop

Vanaf 2023 start er wederom een nieuwe periode van LEADER. LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat speciaal bedoeld is voor (kleinschalige) lokale projecten die van belang zijn voor de regio. Het gaat om innovatieve ideeën van ondernemers, bewonersgroepen en maatschappelijke organisaties. LEADER is niet alleen een pot met geld, maar staat voor een specifieke aanpak van plattelandsontwikkeling.

Om een nieuwe LEADER-periode voor de Kop van Noord-Holland mogelijk te maken, wordt eerst een plan (Lokale Ontwikkelingsstrategie – LOS) van, door en voor alle inwoners en organisaties opgesteld. In dit plan worden de onderwerpen als leefbaarheid, werkgelegenheid, klimaat, bodem, water en lucht beschreven waarvoor later in het jaar de subsidie zal worden opengesteld.

Uitnodiging startbijeenkomst op 23 februari 2023

Inwoners en organisaties worden van harte uitgenodigd voor de startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst volgt informatie over hoe LEADER er in de komende periode voor de Kop uit gaat zien. Ook is er volop gelegenheid om mee te praten en ideeën te delen ten behoeve van het platteland in de Kopregio. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 23 februari 2023 (inloop 18.45 uur; start 19.00 uur) bij Leven van de Wind (Oosterterpweg 12, 1771 SJ Wieringerwerf). Iedereen die interesse heeft kan deelnemen. Dat kan vanuit een organisatie, school, bedrijf, dorpskern, vrijwilligers- of bewonersgroep zijn.

Eerdere LEADER-resultaten

De Kop van Noord-Holland (gemeenten Hollands Kroon, Texel, Schagen en Den Helder) is al ruim 20 jaar als LEADER-gebied actief. In de afgelopen periode is er vanuit LEADER ondersteuning gegeven aan zo’n 30 projecten, die mooie resultaten voor de Kopregio hebben opgeleverd. Het gaat om initiatieven voor een meer duurzame en circulaire economie, het behoud (of verbeteren) van de kwaliteit van leven in de regio van de Kop en het versterken van het agro-toeristische netwerk.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: