Kennisplatform voor noord holland

Nieuwe woonvisie voor Amstelveen op komst

Geplaatst op 11 mei 2023
Nieuwe woonvisie voor Amstelveen op komst

Amstelveen heeft beperkte ruimte om extra woningen te realiseren. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe woningen bij de juiste groepen terechtkomen, wordt een woonvisie 2023-2030 opgesteld. Een eerste voorlopige versie wordt nu ter consultatie aangeboden aan de inwoners, gemeenteraad en andere belangrijke partijen.

Wethouder Wonen Adam Elzakalai: “De vraag naar woningen in Amstelveen is het hoogste van Nederland. We streven naar passende woningbouw voor een leefbare gemeente, want als we te veel woningen bouwen komen de voorzieningen onder druk te staan. We blijven investeren in bestaande woonwijken om de leefbaarheid te versterken. Om de wooncrisis te doorbreken moeten we op zoek naar nieuwe innovatieve oplossingen. Het doel is om tot een woonvisie te komen die de wensen van de gemeente weerspiegelt, maar tegelijkertijd voldoende ruimte biedt om mee te bewegen met maatschappelijke en economische ontwikkelingen.”

Betaalbare woningen

Binnen het college is afgesproken dat twee derde van alle woningen wordt gebouwd in het betaalbare segment. Dit betekent dat 20% van alle woningen wordt gebouwd in het sociale segment en zo’n 46% in het middensegment. Op grond in bezit van de gemeente is het aandeelsociaal minimaal 30%. Een derde van de woningen mag worden ontwikkeld in de vrije sector. Met dit woonprogramma worden de woningen gebouwd waar de meeste behoefte aan is.

Voldoende sociale huurwoningen toewijzen aan Amstelveners

De nieuwe Huisvestingswet biedt ruimte om maximaal 50% van de sociale huurwoningen lokaal of regionaal toe te wijzen. Deze ruimte wil de gemeente zoveel mogelijk benutten om de woningen aan Amstelveners toe te wijzen. Hiervoor realiseert het college nieuwe voorrangsregelingen voor Amstelveners.

Volkshuisvestingsfonds voor bouw van sociale en middeldure huurwoningen

Het aantal doelgroepen dat afhankelijk is van een sociale en/of middeldure huurwoning neemt toe. Ook het aantal woonurgenties dat wordt verstrekt wordt groter. Om de bouw van sociale en middeldure huurwoningen te stimuleren wordt er een volkshuisvestingsfonds opgericht. Dit fonds heeft tot doel om sociale en middeldure huurwoningen mogelijk te maken op plekken waar dat nu financieel niet haalbaar is. Ontwikkelaars kunnen onder voorwaarden hun sociale huurwoningen afkopen via dit fonds. Dat geld wordt gebruikt om op andere plekken meer sociale huurwoningen te realiseren.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: